Health-Lab was een 'real life' experimenteeromgeving op het gebied van Zorg en ICT in Amsterdam.

Innovatie in de zorg is niet eenvoudig. Zo is nieuwe technologie en goede zorg niet voor iedereen een logische combinatie. Toch kan technologie een flinke bijdrage leveren aan de oplossing van het probleem van de stijgende zorgvraag als gevolg van de vergrijzing.

Door het persoonlijke karakter van de zorg en de specifieke doelgroep van ouderen worden wel specifieke eisen gesteld aan de het gebruik en de beleving van de technologie. In een 'living lab'-context werd de ontwikkeling van toepassingen getoetst samen met de eindgebruikers en zorg dienstverleners.

Wat deed het Creative Care Lab?

Het Creative Care Lab was als partner binnen dit project verantwoordelijk voor het gebruikersonderzoek en de conceptontwikkeling. Focus hierbij lag op verkrijgen van inzicht in de behoeften van de gebruikers en in de wijze waarop nieuw ontwikkelde toepassingen geïmplementeerd kunnen worden. Gebruikers konden zowel bewoners als zorgverleners zijn. Het uiteindelijke doel was om tot een soort blauwdruk voor Smart Homes (slimme woningen) te komen, waardoor mensen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

In het Health-Lab werden diverse prototypen uitgetest, zoals: val- en dwaaldetectie, slimme sensoren, het interactief lichtontwerp tiLumi en een ‘sociale’ game. Het Creative Care Lab inventariseerde de wensen en behoeften van de diverse doelgroepen. Er werd een een interactief schaalmodel van de woning (om het gebruik van de geïnstalleerde sensoren te demonstreren) gemaakt, er werden er diverse workshops georganiseerd en er verscheen een aantal publicaties van het onderzoek.

Als spin-off werd het boekje 'Verhalen over het echte leven in de zorg' gepubliceerd, waarin de gebruikers zelf aan het woord komen. Het boekje is geïllustreerd met tekeningen van de personen door Dick van Dijk van Waag. De verhalen zijn gebaseerd op interviews, enkele dagen meelopen en kleine tests die in het kader van Health-Lab zijn uitgevoerd.

In 2013 werd het eindverslag van het Health-Lab project gepubliceerd onder de titel 'Innoveren in de zorg samen met de eindgebruiker'.

Dit project werd mede mogelijk gemaakt met een subsidie van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Project duration

30 jun. 2011 - 30 jun. 2013

Publications

Partners

 • Amsta
 • Universiteit van Amsterdam
 • HvA Digital Life Centre
 • SIGRA
 • Vrije Universiteit Amsterdam
 • Hogeschool InHolland

Financiers

 • Gemeente Amsterdam
 • Amsterdam Economic Board
 • Gemeente Almere
 • Pieken in de Delta
 • Stimuleringsfonds Creatieve Industrie