Sociale innovatie is de sleutel

Sociale innovatie is een kernbegrip in het beleid van Waag. We staan voor een vorm van innovatie die ingesleten systemen doorbreekt, die oplossingen aandraagt voor de dynamiek binnen en tussen organisaties, en die aandacht heeft voor de complexiteit van menselijk gedrag en verlangen. 

In het politieke en maatschappelijke debat wordt steeds gehamerd op de noodzaak van nieuwe oplossingen en een nieuwe visie om de huidige crises het hoofd te bieden en een samenleving te creëren die niet meer afhankelijk is van de systemen die nu op grote schaal falen. Toch zien we dat de notie van sociale innovatie ontbreekt in het het Nederlandse innovatiebeleid, terwijl het de sleutel vormt tot de gewenste oplossingen.

Als pleitbezorgers van sociale innovatie hebben Waag, Kennisland en IIP Create gezamenlijk een manifest opgesteld; dit wordt momenteel onder politieke partijen verspreid.

Gepubliceerd

Auteur

Sacha van Tongeren

project