Sociale innovatie refereert aan nieuwe strategieën, concepten, ideeën en organisaties die een oplossing trachten te bieden voor grote maatschappelijke uitdagingen - van werkgelegenheid en educatie tot zorg, maatschappelijke betrokkenheid en milieuproblemen.

In de aanloop naar de Tweede Kamer verkiezingen van 2012 hebben Chris Sigaloff van Nederland Kennisland en Marleen Stikker van Waag het manifest 'Investeer in Sociale innovatie' opgesteld (zie 'Publicaties'). Hierin bepleiten zij een centrale rol voor sociale innovatie.

De huidige urgentie van sociale innovatie wordt gevoed door een netwerkgedreven paradigma van vernieuwing en creativiteit en zet in op de innovatiekracht van alle mensen in de samenleving vanuit welke maatschappelijke rol of functie dan ook. Het gaat erom deze mensen, die deel uitmaken van het bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheid én sociale netwerken (civil society), met elkaar te verbinden. Zowel binnen als tussen deze maatschappelijke velden.

'Horizontale’ innovatie dus, met een myriade aan actoren. Daarnaast ligt er een fundamenteel ander waardenstelsel ten grondslag aan sociale innovatie dan aan de innovatieagenda van de twintigste eeuw. Namelijk een waardenstelsel dat zich het best laat beschrijven als het streven naar een samenleving die in al haar facetten duurzaam en sociaal is.

Naar aanleiding van het manifest en de ideeën over sociale innovatie werden hierna in Pakhuis de Zwijger regelmatig 'Social Innovation' meetups gehouden door het Sociale Innovatie Netwerk Nederland (SINN), een netwerk van mensen en organisaties die trachten maatschappelijke uitdagingen op nieuwe manieren aan te pakken. Zij gingen uit van mensen, experimenteren met andere methoden en het ontwikkelen nieuwe concepten en initiatieven.

In Europees verband is dit project opgevolgd door Digital Social Innovation for Europe (DSI4EU), een advies aan de Europese Commissie.