Tada data manifest
Tada data manifest BY-NC-SA

Tada! Duidelijk over data

Met data kunnen we grote problemen de baas. Ze zijn een belofte voor het leven in de stad. Onderzoeken. Ontdekken. Maken. Oplossen. Data maken steden slimmer. Maar ook wijzer?

Wat gebeurt er met al die data? Van wie zijn ze? Wie ontwikkelt de algoritmen? Profiteert iedereen mee? Kortom, hoe gaan we samen verantwoordelijk om met data?

Heel simpel. Als stad maak je daar afspraken over. Afspraken over het ontwerpen van een verantwoorde digitale stad. Afspraken tussen iedereen die meedoet: overheid, bedrijven, onderwijs, stedelijke gemeenschappen en bewoners. Afspreken over wat je samen belangrijk vindt. Dus over eigendom, privacy, de menselijke maat, over rekenschap afleggen over alles wat duidelijk moet zijn als je met data werkt.

Lees meer op tada.city.