Technologie op maat bij dementie

Een passende ondersteuning bieden voor het langer thuis wonen van mensen met dementie. Universiteiten, media- en technologiebedrijven, zorgorganisaties en gemeenten in de Gooi- en Vechtstreek gaan samenwerken om dit mogelijk te maken in het project FIT, een unieke samenwerking tussen de topsectoren Life Sciences & Health en Creatieve Industrie.

De Hogeschool van Amsterdam, VUmc, Waag en TNO gaan in het project nauw samenwerken. Wetenschap, informatie- en communicatietechnologie wordt samen met zorg ingezet voor mensen met dementie en hun mantelzorgers, die de wens hebben om thuis te blijven wonen. In 2040 is een op de vier Nederlanders ouder dan 65 jaar. Na het 65e levensjaar verdubbelt de kans om dementie te krijgen iedere 5 jaar.

Overzicht ontbreekt nu nog

Nieuwe, slimme technologie biedt mogelijkheden voor het zelfstandig kunnen leven met dementie. Informatie- en communicatietechnologie maakt zorg op afstand, signalering, alarmering, lotgenotencontact en sociale verbondenheid mogelijk. Voor mensen met dementie en hun mantelzorgers is het op dit moment echter moeilijk om de juiste producten in te zetten. Er is tot op heden geen overzicht welke producten en diensten in de markt beschikbaar zijn. Daarnaast is er geen goede informatie beschikbaar welke producten er in welke fase van dementie geschikt zijn, en hoe deze bijdragen aan het langer zelfstandig blijven wonen. Zorgverleners kunnen hierdoor niet goed een product of dienst aanbevelen. Laat staan het op maat af stemmen van producten op de behoefte van de persoon met dementie, de fase van dementie waarin hij of zij verkeert en de verschijnselen.

De doelstelling van project FIT is om mensen met dementie, mantelzorgers en zorgverleners te helpen bij het kiezen van producten en diensten waarmee dementerenden langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Het project wordt in drie fasen uitgevoerd:

  • In kaart brengen vraag en aanbod.
  • De 'fit' tussen vraag en aanbod bestuderen, een keuzehulp en een evaluatiemethode ontwerpen.
  • De afrondende fase waarin de keuzehulp wordt getoetst om gepersonaliseerde pakketten voor ondersteuning van mensen met dementie en de mantelzorgers te bepalen.

Gepubliceerd

project