Citizen Sensing sensors
Waag BY-SA

Transforming Citizen Sensing interviews

In Transforming Citizen Sensing co-creëren Waag en Sodaq een luchtkwaliteitssensor voor burgers over de hele wereld op basis van diens eigen ervaringen. Transforming Citizen Sensing maakt deel uit van Open Next, een Europees project dat tot doel heeft de kloof tussen gemeenschappen en bedrijven te overbruggen door de waarde van open source-technologie te benadrukken, met name binnen de makersbeweging. De bredere acceptatie van open source-hardware is een belangrijk onderdeel van het Open Next-project, voortbouwend op lessen die zijn geleerd uit de open source-softwarebeweging. Hardware moet niet alleen transparant, toegankelijk en reproduceerbaar zijn, maar open source hardware is ook gericht op een participatief en gemeenschapsgestuurd ontwerpproces.

Omdat transparantie een essentieel aspect is van Open Next, en daarom van de Transforming Citizen Sensing, is het wenselijk dat we open zijn over onze manier van werken tijdens het hele ontwerpproces. Daarom geeft dit artikel inzicht in hoe we de interviewfase hebben ingericht en wat de uitkomsten zijn geweest. Tevens is dit de voorbereiding op de volgende fase, de design sprint.

Lees hier het artikel in het Engels.

Gepubliceerd

Auteur

project

EU official flag

Open Next has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 869984.