Air Pollution caused by Cruise Ship
Erwyn van der Meer BY-NC-SA

Knap staaltje media bespelen van Milieudefensie om 's morgens met het bericht te komen dat de luchtkwaliteit in Nederland de Europese normen overschrijdt en later op de dag bij EenVandaag te melden hierover een rechtszaak tegen de staat te beginnen. Misschien hebben ze evenveel succes als Urgenda, wie weet?

Interessant is vervolgens de reactie van de overheid. Volgens staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur en Milieu) blijkt uit data van het RIVM dat het om slechts enkele knelpunten in de binnensteden gaat. ''Om die op te lossen heb ik samen met de gemeenten een actieplan opgesteld'', zei de staatssecretaris. De vraag die dan altijd direct opkomt is: hoe?

Neem het voorbeeld van de Valkenburgerstraat, waar wij (met onze partners) in juni in de pilot UrbanAirQ op meerdere plekken en met meerdere sensoren de lucht meten. Tot dusver meet Milieudefensie op één plek (boven een parkeergarage), bij de Anne Frankstraat. Daar werd een jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide gemeten van 45 microgram per m³, wat boven de Europese norm van 40 microgram per m³ is.

Dit knelpunt is een brede straat, met veel verkeer. Daar doe je niet zoveel aan, tenzij je rijbanen gaat verwijderen, of de weg onder de grond stopt (hoewel dat niets uitmaakt voor de hoeveelheid vervuilende stoffen, alleen komen ze dan niet direct in de straat terecht).

Een oplossing zal dus moeten komen uit de hoek van het weren van vervuilende auto's, of het verminderen van de verkeersstroom door het (extra) belasten van het autoverkeer in de binnenstad (zoals in Utrecht). Maar dat zijn nu precies de oplossingen waar de (rijks)overheid (en ook Amsterdam, zo lijkt het) niet graag aan wil.

(Op de foto: de luchtverontreiniging door de cruiseschepen in Amsterdam)

Gepubliceerd

projecten

EU official flag

Urban AirQ has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement no. 688620.

EU official flag

Making Sense heeft financiering ontvangen van het onderzoeks- en innovatie­programma Horizon 2020 van de Europese Unie onder subsidie­overeenkomst nr. 688620.