Waag 25 jaar impact kasteel
Waag BY-NC-SA

Videoserie 25 jaar impact

Eind 2019 bestaat Waag 25 jaar. Een jubileumjaar dat gevierd moet worden. Dit doen we onder andere met deze videoreeks waarin we de mensen achter Waag en de thema’s waar zij mee bezig zijn aan het woord laten. Hierin zoomen we in op een aantal thema's uit onze onderzoeksagenda. Video's zijn ontwikkeld door Jimena Gauna

Smart Citizens

In het Smart Citizens Lab verkennen we tools en applicaties waarmee je zelf de wereld om je heen in kaart kunt brengen. We gebruiken open-source technologie om burgers in staat te stellen hun directe leefomgeving te meten op verschillende thema's zoals geluid, water-, en luchtkwaliteit.

MakeHealth

MakeHealth brengt mensen met een zorgvraag en zorgprofessionals samen met ontwerpers en makers. Zorgprofessionals, mantelzorgers en mensen met een zorgvraag betrekken we in de ontwerppraktijk. Zo worden borgoplossingen beter, goedkoper en zijn deze open beschikbaar en te delen met mensen over de hele wereld. 

planet B

Stel je een plek voor die veel op de aarde lijkt. We noemen het planet B. Planet B is een plaats van natuurlijke schoonheid - onaangetast door vervuiling, ongecontroleerd door satellieten, onaangetast door de negatieve kant van de menselijke vooruitgang. Planet B biedt wetenschappers, kunstenaars en burgers een werkplaats om symbolische en materiële antwoorden te ontwikkelen op de sociale en ecologische uitdagingen waar we voor staan.

Maakonderwijs  

In een meer en meer door technologie gedomineerde maatschappij is het belangrijk kritisch te kunnen omgaan met die technologie. Maakonderwijs is een aanpak die kijkt hoe een maker-mindset en 21-eeuwse vaardigheden daarbij kunnen helpen, zodat mensen (beter) hun plek in de samenleving vinden. Leren vanuit maak-perspectief is leren (door te) maken en verbindt hoofd en hart.