Marleen Stikker
Waag BY-NC-SA
for the future

VU-eredoctoraat voor internetpionier Marleen Stikker

De Vrije Universiteit Amsterdam kent een eredoctoraat toe aan Marleen Stikker, internetpionier, oprichter en bestuurder van Waag, Future Lab voor technologie en maatschappij. Stikker zet zich vanaf het begin van het internet in om technologie en samenleving verantwoord samen te laten gaan en stond aan de wieg van De Digitale Stad, XS4ALL, Creative Commons en Fablab Amsterdam.

Haar initiatieven laten zien hoe technologie fair, duurzaam en deelbaar kan zijn. VU-voorzitter Mirjam van Praag maakte de toekenning bekend tijdens de Opening Academisch Jaar. Het eredoctoraat wordt aan Stikker uitgereikt tijdens de Dies Natalis op 11 november. 

De Faculteit der Geesteswetenschappen van de VU heeft Marleen Stikker voorgedragen voor het eredoctoraat aan de Vrije Universiteit. Geesteswetenschappen, met hun gerichtheid op taal, geschiedenis, filosofie, kunst en creativiteit, spelen een belangrijke rol in de dynamiek van het internet. Dat reikt van vaardigheden als computationeel denken en het begrijpen hoe technologie ingrijpt op communicatie, tot filosofisch begrip van virtuele werelden; van ontwikkelingen in historisch besef door toegang tot big data tot nieuwe kunst.

De VU draagt in onderwijs en onderzoek uit dat de geesteswetenschappelijke invalshoek onmisbaar is bij het exacte onderzoek. Marleen Stikker staat, in haar werk en door de institutionele inbedding die dit kreeg in Waag, precies op dit snijvlak van disciplines.

In 1994 richtte Marleen Stikker (1962) samen met Caroline Nevejan De Digitale Stad op, waar Waag uit voortgekomen is. Waag is uitgegroeid tot een leidend Europees onderzoeksinstituut voor technologie en maatschappij, en zet aan tot actief burgerschap door open, eerlijke en inclusieve technologie te ontwikkelen. Per 1 januari 2021 is Waag onderdeel van de basisinfrastructuur van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, als Future Lab voor technologie en maatschappij.

Sinds 2007 maakt het Amsterdamse Fablab onderdeel uit van Waag. Fablab is een plaats voor innovatie, hackathons, maken en creëren. Het faciliteert creatief denken in een historische omgeving. In haar boek Het internet is stuk (maar we kunnen het repareren), gepubliceerd in 2019, laat Stikker zien hoe we weer grip kunnen krijgen op onze digitale samenleving en deze kunnen vormen volgens onze normen en waarden. Eerder dit jaar is Stikker benoemd tot Professor of Practice aan de Hogeschool van Amsterdam

Meer weten?