Lely Lyceum
Lely Lyceum BY-NC-SA

Waag en Ir. Lely Lyceum werken samen in internationaal project Make it Open

In het nieuwe project Make it Open werkt Waag samen met het Ir. Lely Lyceum om open schooling in Nederland te bevorderen en te realiseren. Open schooling houdt in dat leerlingen niet alleen op school, maar ook in- en van de buurt leren. En andersom: dat het netwerk rond de school meer betrokken wordt. Denk aan ondernemers, buurtinitiatieven en creatieve plekken in de buurt: zij kunnen samen een leernetwerk vormen met de school. Dat leernetwerk is niet alleen in het voordeel van de leerling, maar van iedereen in de wijk. Kinderen werken aan concrete opdrachten van lokale bedrijven en organisaties en brengen creatieve oplossingen in. Leerzaam voor iedereen dus.  

Waag gaat open schooling in Amsterdam en in Nederland bevorderen en doet dit in samenwerking met het Ir. Lely Lyceum in Amsterdam Zuidoost.  Na afloop van de pilot op het Ir. Lely Lyceum zal deze nieuwe methode verspreid worden naar vijftien Nederlandse scholen, en zal het de basis vormen voor de allereerste Nederlandse Open Schooling Hub. 

Het Ir. Lely Lyceum zal met dit project een ‘educational hub’ vormen in Amsterdam Zuidoost. Dit project past goed bij het Lely Lyceum, omdat de school sterk inzet op het leren in de buurt, samen met de buurt, en het leren van allerlei organisaties en bedrijven in de wijk. "Internationalisering, onderzoek en empowerment zijn de pijlers van onze school. Verbinding is hierin de kern. Make it Open helpt ons om deze verbinding te realiseren", legt Conrector Erik Baaijens uit.  

Make it Open is een door de EU gefinancierd project met partners in onder meer Londen, Warschau en Jeruzalem, die tegelijkertijd werken aan pilots waarmee open schooling ontwikkeld en bevorderd wordt. We zijn trots dat we in dit project tevens samenwerken met het team van prof. Paolo Blikstein van het Teachers College van Columbia University in New York, een pionier op het gebied van maakonderwijs die het eerste onderwijsprogramma rond digitale fabricage op scholen startte. 

Lees meer over Make it Open 

Meer informatie over het Ir. Lely Lyceum is te vinden op hun website of via de conrector  ln.muecylylel@snejiaab.e

Gepubliceerd

Auteur

project

EU official flag

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 872106.