Pam de Sterke

Pam de SterkeHead of Learn Programme

Pam de Sterke gaf leiding aan de groep Learn (Future Heritage Lab en Maker Education Lab), en was daarnaast verantwoordelijk voor organisatieontwikkeling binnen Waag. In 2016 startte zij als projectmanager. Pam heeft veel ervaring opgedaan met het leiden van complexe onderzoeks- en innovatieprojecten, waarbij internationale teams langdurige samenwerkingen met elkaar aangaan. Hierbij zijn procesontwerp en resultaatgerichte samenwerking haar specialiteit. 

Het is Pams doel te zorgen dat mensen hun leven lang blijven leren, zodat ze de kennis en vaardigheden hebben om samen oplossingen te vinden voor de grote vraagstukken van onze tijd. Pam faciliteerde haar collega’s bij Waag in organisatieontwikkeling voor een lerende organisatie. 

Voor Pam bij Waag werkte was ze dramaturg van locatietheatervoorstellingen, consultant bij Capgemini, freelance ontwerper van evenementen en coördinator lectoraat Performatieve Maakprocessen en Media- en Performance Lab van HKU. Haar werk bij Waag combineerde Pam met een praktijk voor zen-shiatsu voor haar twee complementaire manieren om een positieve verandering teweeg te brengen.

Lopende projecten

Critical ChangeLabs
Maker Education Lab

Critical ChangeLabs

Jongeren zijn de toekomst van de democratie. Met het project ‘Critical ChangeLabs’ onderzoeken we hoe we actief burgerschap van jongeren tussen de 11 en 18 jaar kunnen stimuleren.
Waag-Tracks4Crafts
TextileLab

Tracks4Crafts

In dit project zoeken we naar een ambachtslied 2.0 en een toekomstbestendige erfgoedbenadering die ambachten verrijkt en veerkrachtiger maakt, zonder dat de karakteristieke eigenschappen van het ambachtelijke erfgoed verdwijnen.
foto_technologisch_burgerschap_Waag
Maker Education Lab

Technologisch Burgerschap

Een onderzoek naar de rol van creatieve maakprocessen in het ontwikkelen van burgerschapsvaardigheden bij jongeren in een digitale samenleving.
Good-Game-Waag-Makers-Education-Lab-Gaming
Maker Education Lab

Good Game

Een theatervoorstelling gemaakt door gamers over gamen. Jonge gamers componeerden zelf muziek via software, wat bij uitstek een metafoor is om code (programmeertaal) te leren.
quantum_inspire_computer_
Maker Education Lab

Quantum Inspire

De belofte van quantum is groot, maar hoe krijgen we een gesprek in de samenleving op gang over de potentiële impact?
Fablearn onderwijsconferentie
TextileLab

Leerlijn textiel voor het VMBO

Montessori Lyceum Amsterdam en Waag innoveren samen het textielonderwijs op de school door een nieuwe leerlijn textiel te ontwikkelen voor VMBO-leerlingen.
Maakplaats Reigersbos FabSchool
Maker Education Lab

Make it Open

Scholen gaan partnerschappen aan met de buurt: maakonderwijs en citizen science vormen de basis van de transformerende aanpak Open Schooling.
Centrinno_Waag_Hans
Future Heritage Lab

Centrinno

Negen steden, waaronder Amsterdam, werken samen aan de ontwikkeling van inclusieve en duurzame Fab City Hubs op industriële erfgoedlocaties.

Afgesloten projecten

Fotoverslag: processie garage Kempering “The Last Nine Days Of Garage Kempering”
Future Heritage Lab

Mixed Reality voor erfgoed

In het project Mixed Reality voor erfgoed onderzoekt Waag hoe mixed reality kan bijdragen aan het ervaren van een erfgoedlocatie. De focus van het onderzoek is parkeergarage Kempering in de K buurt in Amsterdam-Zuidoost.
mediakunst
Maker Education Lab

Mediakunst en maken in het speciaal onderwijs

De komende twee jaar werkt Waag met Stichting Tamino en het Leo Kannercollege in Leiden aan een bijzonder mediakunstproject voor leerlingen met autisme.
Participatie Waternet
Smart Citizens Lab

Participatie @ Waternet

Waternet wil participatief werken waar mogelijk als standaardaanpak hanteren. Het Smart Citizens Lab helpt Waternet met de weg naar nieuw beleid.
Een man weeft jacquard in het Haus der Seidenkultur
Future Heritage Lab

Mingei

In Mingei werkten Europese partners samen om de (on)tastbare aspecten van ambachten te digitaliseren en ontsluiten.
SySTEM 2020 learning outside the classroom
Maker Education Lab

SySTEM 2020

Het SySTEM 2020 project is gericht op het verbinden van STEAM-onderwijs buiten het klaslokaal.
Oude Kerk
Future Heritage Lab

Mixed Reality @ Oude Kerk

In dit project deden we onderzoek naar de toepassingen van mixed reality voor publiekspresentaties van culturele (erfgoed)instellingen.
Co-creation navigator map
Co-creation Lab

Co-creation navigator

Co-creatie is een krachtige manier om complexe problemen aan te pakken en je professionele praktijk te innoveren.
meSch tools
Digital Curation Lab

App voor middeleeuwse koorbanken

Samen met het CKD en de Radboud Universiteit ontwikkelden we een mobiele app om de verhalen rond middeleeuwse koorbanken toegankelijk te maken.
DO IT - Maakplaats 021
Maker Education Lab

DOIT

DOIT draagt bij aan empowerment en educatie van jongeren door middel van sociale innovatie, digitale fabricage en ondernemerschapsvaardigheden.
Librarian Maker Camp
Maker Education Lab

Librarian Maker Camp

Om bibliotheekmedewerkers bij te scholen in de nieuwste maaktechnieken heeft Waag het Librarian Maker Camp opgezet.
Hortus Chat app
Future Heritage Lab

Hortus Chat app

Hortus Chat is een app waarmee bezoekers een dialoog met planten kunnen aangaan.
ABC van het maken
Maker Education Lab

ABC van het Maken

De wereld heeft een nieuwe generatie kritische makers en ontwerpers nodig. En maakonderwijs kan daar bij helpen.
DDS Avatars
Future Heritage Lab

De Digitale Stad herleeft

We doen te weinig om ons digitale leven te bewaren voor de toekomst, waardoor we cruciale informatie kwijtraken.
Smart Kids Lab, Marineterrein Amsterdam, Smart Kids Lab
Creative Learning Lab

Smart Kids Lab

In het Smart Kids Lab kunnen kinderen zelf met instrumenten op speelse wijze hun omgeving in kaart brengen.
Onderwijsdata onder de loep
Creative Learning Lab

Onderwijsdata onder de loep

Onderwijsdata onder de loep was een publieksevenement in het kader van kansen en mogelijkheden van open data voor het onderwijs.
Big Picnic
Co-creation Lab

BigPicnic

In BigPicnic werkten 18 Europese partners samen om voedselveiligheid bij de burgers van hun stad onder de aandacht te brengen.
Archives
Future Heritage Lab

Archieflab: Bootcamps

In samenwerking met Nationaal Archief/Archief2020 en Universiteit Utrecht organiseerde Waag twee multidisciplinaire bootcamps gericht op de toekomst van de archiefsector.