Maakschap Amsterdam, Waag, Centrinno
Waag BY-NC-SA

Waag en partners lanceren 'Maakschap Amsterdam'

Het is vijf voor twaalf voor Amsterdamse makers en daarom richt Waag Futurelab samen met toonaangevende partners een verbond op: Maakschap Amsterdam. Maakschap Amsterdam presenteert een manifest en zet zich in voor de zichtbaarheid, erkenning en bestaanszekerheid van circulair makerschap. Daarnaast opent het Hout- en Meubileringscollege een satellietlocatie op de NDSM-werf waar Maakschap Amsterdam bijeenkomt.

Lancering Maakschap Amsterdam: behoud makers in de stad

Dinsdag 13 juni 2023 | 20:00 uur | Pakhuis de Zwijger | gratis | meld je aan 

Dinsdag 13 juni schuiven diverse Amsterdamse gemeenteraadsleden aan in de grote zaal van Pakhuis de Zwijger om tot concrete oplossingen te komen voor de uitstroom aan makers in Amsterdam. Marleen Stikker (oprichter en directeur Waag Futurelab) en Stephan Welie (locatiedirecteur Hout- en Meubileringscollege Amsterdam) lanceren op deze avond Maakschap Amsterdam en vragen politici zich uit te spreken over de ruimteverdeling in de stad.

Behoud makers voor een circulaire, leefbare en vitale stad  

Makers maken de stad Amsterdam. Helaas is Amsterdam haar makers en makerscollectieven aan het verliezen. Hun toekomst in de stad staat zwaar onder druk, mede door de sterke focus op woningbouw, fors stijgende vastgoedprijzen en het ontbreken van een adequaat werkplaatsenbeleid. Het gat tussen wat een maker kan betalen voor een werkruimte en de hoogte van de vierkantemeterprijs is simpelweg te groot. ‘Er is een stuitend gebrek aan praktische kennis in de samenleving om te maken, te repareren en een groot tekort aan vakmensen. Geen energietransitie zonder goed geschoolde vakmensen’, aldus Marleen Stikker.  

Maakschap Amsterdam presenteert een manifest met drie speerpunten:  

  • Er moeten betaalbare werkplekken komen in de stad
  • Makers moeten betrokken worden in stedenbouwkundige plannen
  • Bevorder en behoud praktische opleidingen in de stad en stimuleer circulair makerschap

Maakschap Amsterdam is een verbond tussen Waag Futurelab, het Hout- en Meubileringscollege, Pakhuis de Zwijger, VEBAN, Made Up North, De Openbare Werkplaats en het Hamerkwartier. Het Maakschap vertegenwoordigt een oproep aan Gemeente Amsterdam op actief beleid te voeren op het behoud van makers in de stad en is een vervolg op het eerdere opiniestuk ‘Makers en ambachtslieden maken Amsterdam – gun ze dan ook een plek om te werken’. Daarnaast kunnen makers het manifest ondertekenen en zich bij het maakschap aansluiten. Maakschap Amsterdam is bedoeld om makers met elkaar te verbinden, onderling kennis te delen en gezamenlijk te lobbyen voor een beter makersbeleid.  

Over Centrinno

Samen met Pakhuis de Zwijger en het Hout- en Meubileringscollege onderzoekt Waag in het project Centrinno wat makers voor de stad betekenen en kunnen betekenen. Hoe zorgen we dat makers in Amsterdam-Noord hun maakplaatsen kunnen behouden, terwijl er steeds meer woningen gebouwd worden? Hoe kunnen maakplaatsen juist samengaan met hun buurten, en kunnen makers en bewoners iets voor elkaar betekenen?

Gepubliceerd

Auteur

Links

project

EU official flag

Het project Centrinno is gefinancierd door het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie onder subsidieovereenkomst nr. 869595.