sociale media waag
Waag Futurelab BY-NC-SA

Waag Futurelab blokkeert Threads op Mastodon

Waag Futurelab heeft besloten de federatieve server van Threads (Meta’s alternatief voor X) op Mastodon te blokkeren. Waag probeert op deze manier de integriteit en veiligheid van haar zelf gehoste ‘instance’ Waag.Social te waarborgen. Het gebrek aan moderatie of enig transparant beleid hiervoor bij Threads heeft geleid tot dit besluit. 

Marleen Stikker sprak eerder over Threads en haar federatieve ambities op Nu.nl.

De federatieve opzet en verbinding met Threads-server kan ervoor zorgen dat haatdragende, racistische, xenofobe of andere ongewenste content onvermijdelijk vermengd wordt met onze eigen content. Het risico bestaat dat gebruikers die connecties hebben op Threads, geconfronteerd worden met ongewenste reacties, die vervolgens naar onze server worden gefedereerd en zichtbaar worden op waag.social.

Het ontbreekt aan een duidelijk moderatiebeleid op Threads, wat voor gebruikers op onze server onzekerheid met zich meebrengt over de keuzes die daarachter schuilgaan. Door het blokkeren van Threads op onze Mastodon server nemen we proactief maatregelen om een veilige en laagdrempelige omgeving te bieden, met name voor minder ervaren gebruikers, die mogelijk niet in staat zijn om individueel ongewenste connecties te blokkeren.
 
Bovendien brengt het gebruik van Threads specifieke risico’s met zich mee voor de privacy van onze gebruikers. Direct Messages (DMs) naar Threads-gebruikers belanden in een ondoorzichtige zwarte doos van Threads, waarvan de reputatie op het gebied van privacybescherming op zijn zachtst gezegd discutabel is. Daarnaast lopen gebruikers het risico om in algoritmes van Threads terecht te komen, wat mogelijk resulteert in vindbaarheid door ongewenste accounts. 

Mocht Threads besluiten om een adequaat moderatie beleid te ontwikkelen en doorvoeren zal Waag Futurelab opnieuw overwegen om federatie met de server mogelijk te maken.