SIDN pand
SIDN BY-NC-SA

Waarom verplaatsing .nl-domein naar Amazon een slecht idee is

Waag Futurelab steunt de open brief van Internet Society Nederland aan SIDN, die het volgende schrijft: 

“Als bestuur van Internet Society Nederland (ISOC NL) betreuren wij ten zeerste het besluit van SIDN om effectief gezien het .nl Domein Registratiesysteem onder te brengen bij Amazon Web Services (AWS) (alsmede dat de toelichting daarop qua duidelijkheid te wensen overlaat). Dit besluit is een stap weg van onze kernmissie om te streven naar een open, veilig en voor iedereen toegankelijk internet. Het ondermijnt de digitale soevereiniteit en onafhankelijkheid van Nederland, wat essentieel is voor het behoud van onze nationale veiligheid en de bescherming van de privacy van onze burgers.” 

De overgang naar een Amerikaanse dienstverlener roept significante vragen op over de continuïteit van dienstverlening, gezien de juridische en politieke klimaten die van invloed kunnen zijn op de toegankelijkheid en beveiliging van kritieke Nederlandse internetinfrastructuur. Het convenant van SIDN met de Nederlandse overheid benadrukt de noodzaak van het behouden van deze infrastructuur binnen Nederland, een principe dat door dit besluit lijkt te worden genegeerd.  

ISOC NL pleit voor een heroverweging van dit besluit door SIDN en roept op tot een open, transparante dialoog met alle stakeholders, inclusief de Nederlandse registrars die uiteindelijk de financiële pijlers vormen van SIDN’s operatie. Een open en transparante aanbestedingsprocedure zou centraal moeten staan in de zoektocht naar een nieuwe beheerder, met een sterke voorkeur voor Europese of lokale aanbieders die de digitale autonomie van Nederland kunnen waarborgen.

Deze situatie benadrukt het belang van onze doelstellingen zoals uiteengezet in ons Actieplan 2024 en de Open Brief aan verkiezingsprogrammacommissies, waarin wij pleiten voor het behoud van een sterke en onafhankelijke digitale infrastructuur. Het is nu meer dan ooit van cruciaal belang dat wij samenwerken om een toekomst te verzekeren waarin het internet een veilige, open en toegankelijke bron blijft voor alle Nederlanders.

Wij nodigen SIDN en andere betrokken partijen uit om samen te werken aan het vinden van een oplossing die de digitale soevereiniteit van Nederland respecteert en versterkt. Laten we gezamenlijk optrekken om de fundamenten van ons internet te beschermen tegen beslissingen die onze nationale veiligheid, privacy en onze positie in de digitale wereld kunnen ondermijnen.

Lees de hele brief en alle ondertekenaars op hun de website van ISOC NL. 

Gepubliceerd

Auteur