van Huffelen Code voor Kinderrechten, Waag 2022, Publicspaces
Public Spaces BY-NC-SA

Werkagenda Van Huffelen biedt kansen voor de Code voor Kinderrechten

Waag is verheugd om te zien dat de bescherming van (digitale) kinderrechten een prominente plek heeft gekregen in de Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Staatssecretaris Van Huffelen is onder meer van plan om een Kinderrechten Impact Assessment - een kinderrechtentoets - te verplichten voor ontwikkelaars, om tools voor ouderlijk toezicht te ontwikkelen en een landelijke bewustwordingscampagne over kinderrechten in technologie op te zetten.

In de Code voor Kinderrechten hebben Waag Futurelab en de Universiteit Leiden afgelopen jaren tien beginselen geformuleerd, waarmee ontwerpers en ontwikkelaars de fundamentele rechten van kinderen kunnen waarborgen in digitale diensten. De Code is gebaseerd op bestaande wetten, die helaas nog onvoldoende worden nageleefd en toegepast in digitale technologieën.

Om de naleving van herkenbaarheid van deze Code te vergroten, hebben we onlangs samen met Universiteit Leiden en NICAM het Impactprogramma Code voor Kinderrechten (lees de managementsamenvatting) aan het ministerie van BZK gepresenteerd. Dit impactprogramma sluit naadloos aan op de vorige week gepresenteerde ambities van de staatssecretaris. We stellen voor om samen te werken aan:

  1. De Basis: het up-to-date houden van de Code door een team van experts.
  2. De Toepassing: de ontwikkeling van instrumenten om digitale producten/diensten te toetsen (met een Kinderrechten Impact Assessment), kinderrechten in het ontwerp van nieuwe producten/diensten centraal te stellen (met ontwerpmethodes) en de Code herkenbaar te maken voor het brede publiek (met een Kinderrechtenwijzer)
  3. Het Draagvlak: een brede campagne over de Code voor Kinderrechten.

Al 28 partners uit de culturele sector, de creatieve industrie, kennisinstellingen en onderwijs hebben middels een ondertekende brief hun steun voor het impactprogramma uitgesproken. Onder hen zijn Kennisnet, Koninklijke Bibliotheek, de Consumentenbond en VPRO. Zij willen actief bijdragen aan een wereld waarin kinderrechten in álle digitale producten en diensten worden gewaarborgd.

We hebben het ministerie uitgenodigd om zich bij deze beweging aan te sluiten en het impactprogramma Code voor Kinderrechten te ondersteunen.