Kinderen bevinden zich tegenwoordig al van jongs af aan op het internet. De mogelijkheden lijken eindeloos: digitale tools dienen als communicatiemiddel en bieden kansen voor ontwikkeling, onderwijs en vermaak. Tegelijkertijd brengen deze nieuwe technologieën risico’s met zich mee. Wanneer kinderen vaker online zijn, kunnen zij eerder het slachtoffer worden van manipulatie, cyberpesten, sexting of het afhandig maken van hun persoonlijke data.

In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken stelde Waag samen met de Universiteit Leiden de code voor kinderrechten op. In Groot Brittannië bestaat een dergelijke gedragslijn al, onder de titel Age Appropriate Design: a code of practices for online service. Een Nederlandse code zal niet alleen het recht op privacy van kinderen benadrukken, maar ook het recht op bescherming tegen economische exploitatie en het recht op online participatie.

Samen met professionals, ontwikkelaars en jongeren zijn richtlijnen en handvatten geformuleerd, waarmee softwareontwikkelaars en -leveranciers kinderrechten in een vroeg ontwerpstadium van hun product of dienst kunnen waarborgen. De code moet kinderen niet zozeer beschermen tegen de digitale wereld, maar juist in deze digitale omgeving, waar zij steeds meer mee te maken krijgen.

Bekijk de code.

Project duration

30 sep 2021 - 31 dec 2021

Team

Financiers

Partners

  • Universiteit Leiden