meSch workshop Berlin
Waag BY-NC-SA
25
okt
2016
15:00
16:00

Archieflab Bootcamp #2: Redesigning the archive

Op 24 en 25 oktober 2016 organiseren het programma Archief 2020 en Waag de tweede bootcamp van het Archieflab. Het doel van de bootcamps is om urgente, actuele vragen rond digitaal archiveren te identificeren en concrete oplossingen te ontwerpen voor de digitale samenleving van de 21e eeuw.

In de eerste bootcamp was het uitgangspunt ‘We bewaren alles’. Een spannend en mogelijk onwenselijk uitgangspunt maar onder invloed van digitalisering niet ondenkbeeldig. In bootcamp 2 zoomen we in op een aantal concrete gebruikscases, denk aan bouwdata die benut moet worden voor real time beslissingen van de brandweer of biometrische data die toegang biedt tot Internet of things toepassingen in onze woon- of werkruimten, waarbij de deelnemers – toekomstgericht – kijken naar de flow van data creatie tot data gebruik,. De context wordt daarmee specifieker en biedt mogelijkheden de gebruiker te betrekken.

De opbrengst van bootcamp 1 vormt het startpunt voor bootcamp 2; dit bestaat uit een set gedeelde waarden, drie speculatieve prototypes en een gedeeld begrip van de actuele, maatschappelijke waarde van bewaren.

Als belangrijke waarden voor de toekomstige archieffunctie zijn in bootcamp 1 benoemd:

 • zij is inclusief
 • zorgt voor continuïteit
 • borgt toegankelijkheid (in meerdere betekenissen van het woord)
 • is beschermend
 • is participatief

De drie ontwikkelde prototypes zijn illustraties van objecten/systemen die kunnen verschijnen in de toekomst en door deze concretisering als product bevraagd kunnen worden op achterliggende principes, mechanismen en regels. De voornaamste daarvan zijn:

 • de archieffunctie moet gefocust zijn op data; alle data maakt onderdeel uit van een dialoog;
 • de keuze om data te bewaren (buiten de wettelijke bewaarplicht om) kun je in theorie over laten aan de bron (andere archiefvormers, niet zijnde professionele archieven);
 • het ‘archiefdomein’ kan die archiefvormers (zijnde instituties, bedrijven en individuen) helpen hun data te ontsluiten; door regels, templates en mechanismen te ontwerpen die hen helpen data te bewaren en beschikbaar te stellen;
 • naast de klassieke bewaarfunctie zijn onderzoek, amusement en identiteitsvorming belangrijke maatschappelijke functies/doelen waarin archieven-in-brede-zin een rol spelen;
 • real time data kunnen dienen als onderlegger van besluitvorming (toekomstgericht i.p.v. terugkijkend);
 • de crowd kan een rol spelen in het beschikbaar maken en verrijken/annoteren van data;
 • als ieder individu (bewust of onbewust) archief opbouwt en data verrijkt, moet je als persoon zelf de controle over je gegevens behouden (privacy, ownership, persoonsbescherming);
 • 'zoeken naar documenten' wordt 'vinden van data', het gaat om een lerend systeem.

Een uitgebreid verslag inclusief beschrijving van de prototypes is hier beschikbaar. Meer informatie over de context waarin het Archieflab plaatsvindt is hier te vinden.

Wederom worden nu zo’n 20 deelnemers uit diverse sectoren uitgenodigd om hands on aan de slag te gaan met de cases en de vertaalslag ervan naar de toekomstige archieffunctie. De gezamenlijke uitwerking leidt tot onverwachte vragen en verrassende denkrichtingen.

Publiekspresentatie
Aan het eind van de bootcamp presenteren de deelnemers hun voorstellen aan een panel van professionals uit verschillende domeinen, waaronder de archiefsector. Dit is een presentatie waarbij geïnteresseerden welkom zijn. Je kunt je hiervoor hieronder aanmelden.

Wanneer

25
okt
2016
15:00
16:00

Locatie

Waag, Nieuwmarkt 4, 1012 CR Amsterdam

project