BioCommons
Waag CC0
6
apr
2022
18:30
20:30

BioCommons Meetup #1

In een reeks van vier samenkomsten onderzoeken we vanuit cultureel, ethisch, juridisch en technisch perspectief hoe commons voor genetische en biologische data eruit zou moeten zien, zodat wij als burgers meer inzicht en zeggenschap krijgen over deze informatie. Laat van je horen tijdens de meetups en sluit je aan bij de beweging!

Tijdens de eerste meetup op woensdag 6 april van 18:30 tot 20:30 uur geven we een introductie in het onderwerp. Met onder anderen:

  • Gaston Remmers, directeur Stichting Mijn Data Onze Gezondheid - over de initiatieven C4Yourself en Gezond AKKOORD
  • Gijs van Maanen, postdoctoraal onderzoeker voor het INFO-LEG project van Nadya Purtova en fellow bij het Alexander von Humboldt Institute for Internet and Society
  • Anouk Heltzel, onderzoeker bij Athena Institute van Vrije Universiteit Amsterdam
  • Stefano Bocconi, software developer Waag - over GeneConsent
  • Lucas Evers, Head of Make Programme & Lead Open Wetlab Waag - introductie
  • Socrates Schouten, Lead Commons Lab Waag - moderatie

Word onderdeel van de community die ontwerpend onderzoekt hoe een commons voor genetische data eruit moet zien!

Aanmelden

De eerste meetups vinden plaats op de woensdag 6 april en 8 juni van 18:30 tot 20:30 uur in de Waag.

BioCommons Meetups
De digitalisering van biologische en genetische informatie opent de deur naar nieuwe mogelijkheden, maar roept ook allerlei urgente eigendomsvraagstukken op. Met nieuwe technologieën zoals DNA sequencing zijn wij het leven aan het inventariseren én aan het herdefiniëren. Bovendien komt deze kennis steeds vaker in handen te liggen van een aantal techbedrijven die met deze schat aan informatie een machtige positie over ons kunnen verwerven.

Deze ontwikkelingen vragen om een herziening van de wijze waarop er nu met deze data omgegaan wordt. De vraag is vooral hoe we het publieke belang van deze dataverzameling kunnen waarborgen en hoe we als maatschappij deze informatie kunnen beheren. De principes van de commons, een samenwerkingsverband tussen (maatschappelijke) partijen waarin gezamenlijke regels worden vastgesteld voor de omgang met met bijvoorbeeld data, kunnen hierin uitkomst bieden. 

We onderzoeken wat eigenaarschap en zelfbeschikking betekenen in een tijd waarin we ons leven steeds meer dataficeren, we bevragen succesvolle initiatieven en prototypen en kijken wat we kunnen leren van andere domeinen. Tot slot stellen we onszelf de vraag: hoe zouden wij onszelf moeten organiseren om tot een eigen commons van onze biologische en genetische data te komen? En hoe gaan we het gesprek hierover met elkaar aan?

Wanneer

6
apr
2022
18:30
20:30

Locatie

Theatrum Anatomicum in de Waag

project

Deze activiteit is (mede)gefinancierd met de PPS-toeslag van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat vanuit CLICKNL. CLICKNL is het topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) van de creatieve industrie.