hackathon de groene stad
Waag BY-NC-SA
17
jan
2022
16:00
22:00
for the future

Coöperatieven maken de stad

Dit evenement is verplaatst naar maandag 17 januari 2022 en vindt online plaats.

Betaalbare woningen bouwen, energie opwekken, buurtzorg, voedselproductie: op steeds meer plekken zetten burgers zich samen in voor hun straat, buurt of gemeenschap. Ze ontwikkelen publieke diensten, producten of activiteiten die niet gericht zijn op winst, maar op het creëren van publieke waarde. Toch kiezen overheden er nog steeds voor overwegend met marktpartijen in zee te gaan. Maatschappelijk initiatiefnemers en sociaal ondernemers lopen keer op keer aan tegen scepsis en wantrouwen, niet-functionele bureaucratie en blokkades bij financiële instellingen, wat duurzame ontwikkeling in de weg staat.

In deze tijd, waarin het initiatief uit de samenleving zich nadrukkelijk manifesteert, biedt het model van de ‘coöperatie’ een alternatief. Wat is precies de toegevoegde waarde van een coöperatie? Hoe zorgen we ervoor dat dit model een sterke schakel in de samenwerking tussen burger en overheid wordt? En hoe zien een coöperatieve stad en samenleving er in de toekomst uit? 

Tijdens de werkconferentie Coöperatieven maken de stad in Pakhuis de Zwijger ga je met bewoners, onderzoekers, ambtenaren, politici en initiatiefnemers in gesprek over de manier waarop coöperatieve bewegingen positieve invloed kunnen hebben in de stad en in het land. 

reserveer een ticket

Bij de opening van de conferentie gaan onder meer wethouders Rutger Groot Wassink en Marieke van Doorninck, Waag-directeur Marleen Stikker en de vertegenwoordigers van verschillende bestaande coöperaties met elkaar in gesprek. Daarna volgen een diner en twee break-outsessies, waarin onder meer wordt ingegaan op de 'Chamber of Commons' als alternatief voor de Kamer van Koophandel. Research director Sander van der Waal zal namens Waag een van de break-outsessies leiden.

Meer weten?

  • Het Commons Lab van Waag doet onderzoek naar de manieren waarop we 'commons', gedeelde hulpbronnen die door een gemeenschap beheerd worden, in de samenleving kunnen gebruiken.
  • In het project Atelier werkt het Commons Lab aan het vormgeven van energie-positieve wijken, zowel in Europese context als lokaal in Amsterdam-Noord.
  • Waag werkt samen met Land van Ons, een coöperatie van 14.000 leden die samen de Nederlandse landbouw verduurzamen. Lees het interview met oprichter Franke Remerie.

Wanneer

17
jan
2022
16:00
22:00

Locatie

Online via Pakhuis de Zwijger

project