Atelier is een vijfjarig project gefinancierd door de Europese Commissie waarin de focus ligt op het vormgeven van energie-positieve wijken. Bewoners, lokale belanghebbenden en bedrijven gaan in deze wijken samen werken aan een lokaal energiesysteem voor energie die de bewoners duurzaam opgewekt hebben.

De energietransitie is een van de grootste opgaven voor de komende decennia. Amsterdam heeft het ambitieuze doel gesteld energieneutraal te zijn in 2030. Dat heeft gevolgen voor de inrichting en organisatie van de hele stad. Hoe gaat de energietransitie eruit zien voor burgers? En om wat voor technologie gaat het hierbij? Dat onderzoeken we in Atelier.

Door innovatieve oplossingen te ontwikkelen en integreren in gebouwen kan er meer energie gecreëerd worden dan verbruikt. Dat biedt mogelijkheden voor sociale innovatie, zoals de vorming van energie-commons. Omdat de beschikbaarheid van energie per dagdeel en per seizoen fluctueert, zijn deze nieuwe manieren van organiseren ook hard nodig.

Wat is de rol van Waag in dit project?

Waag leidt het werkpakket over ‘citizen engagement’, waarin wordt gekeken welke sociale oplossingen het beste werken. Via co-creatie en citizen science-methodieken zorgt Waag ervoor dat burgers een centrale rol krijgen in alle besluitvormingsprocessen. Zij worden actief betrokken bij het vormgeven en ontwikkelen van technische oplossingen gedurende de gehele projectperiode.

De bevindingen uit de zelfvoorzienende wijken zullen gerepliceerd en verder getest worden in de ‘Fellow Cities’: Bratislava (Slowakije), Budapest (Hongarije), Kopenhagen (Denemarken), Krakow (Polen), Matosinhos (Portugal) en Riga (Letland). Atelier is een consortium van 30 partners uit 11 verschillende landen.

Project duration

1 nov 2019 - 31 okt 2024

Links

Team

EU official flag

Het project Atelier is gefinancierd door het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie onder subsidieovereenkomst nr. 864374.

Gerelateerde artikelen