De Impact van Open, informatiesamenleving
Peter Asquith BY
28
okt
2014
09:15
14:30

De Impact van Open

Een dag over de positie van de burger in de huidige informatiesamenleving.

Op 28 oktober 2014 organiseren Waag, Netwerk Democratie, Open State Foundation, Bits of Freedom en Kennisland bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken een seminar over ‘De Impact van Open’. We nemen tijdens deze sessie een aantal actuele cases onder de loep. Daarnaast schetsen we de grenzen, kansen en bedreigingen voor de burger op het gebied van privacy, vrijheid, informatie- en participatierecht. 

Van burgerdata tot veranderende verzorgingsstaat

Wat vinden wij bijvoorbeeld van een overheid die het privacy beginsel gedeeltelijk loslaat met een beroep op terrorismebestrijding of een Belastingdienst die toegang krijgt tot de parkeergegevens van SMS Parking? Enerzijds trekt onze overheid zich steeds meer terug waardoor onze verzorgingsstaat langzaam maar zeker een ander karakter krijgt. Tegelijkertijd wilt dezelfde overheid steeds meer inzicht krijgen in burgerdata en zo de persoonlijke levenssfeer van individuen en gezinnen binnendringen.

Informatiemaatschappij (her)vormen

Samen zetten wij ons in voor een open, vrije wereld waarin ieders privacy wordt gewaarborgd. Voor zowel de maatschappelijke partners als voor het Ministerie van Buitenlandse zaken is relevante kennis op dit gebied cruciaal om onze informatiemaatschappij de komende jaren succesvol te (bes)sturen. Van politici en ambtenaren tot maatschappelijke organisaties; iedereen die actief is in de ‘Open Overheid’ en ‘Doe Democratie’ is daarom van harte welkom tijdens het seminar ‘De Impact van Open’. 

Het programma
09.15 – 09.30 Inloop 
09:30 – 09.45 Welkom door Jan Andries Wolthuis en Mieke van Heesewijk
09.45 – 10.15 Openingswoord 

Recht op informatie (deel I)
10.15 – 11.00 Marleen Stikker en Hans Nooter over de Fair Meter Pilot. 
11.00 – 11.45 Arjan Al Fassed over Open Spending

Recht op privacy & vrijheid van Communicatie (deel II)
11.45 – 12.30 
Hans de Zwart over de informatiesamenleving en burgerrechten 
12.30 – 13.00 Energizer & lunch

Recht op participatie (deel III)
13.00 – 13.45 Josien Pieterse over Maak de Wet 
13.45 – 14.30 Martijn Arnoldus over Voorjebuurt.nl 
14.30 Slot

De toegang is gratis.

We willen u erop wijzen dat u bij een bezoek aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken in het bezit dient te zijn van een geldige Rijkspas of een geldig identiteitsbewijs (paspoort, nationale identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument). Indien u bij controle geen geldig identiteitsbewijs kunt tonen wordt de toegang geweigerd. Legitimatiebewijzen van andere organisaties worden niet geaccepteerd. 

Wanneer

28
okt
2014
09:15
14:30

Locatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken, Turfmarkt 147, 2511 DP Den Haag

project