Smart Citizen Kit
IAAC Barcelona BY
29
feb
2016
20:00

De keuze voor een Smart City

Ivonne Jansen-Dings van Waag is een van de sprekers bij 'De keuze voor een Smart City' op 29 februari in Pakhuis de Zwijger. 

Bij de ontwikkeling van onze steden speelt technologie vandaag de dag een steeds grotere rol. Onze steden moeten slimmer worden, Smart Cities. Maar wat betekent dit voor de manier waarop wij onze steden inrichten? En wat betekent het voor de inwoners van de stad? Zijn wij straks automatisch allemaal Smart Citizens? En welke rol en verantwoordelijkheid brengt dit met zich mee?

Vanuit Waag zullen wij het belang van de betrokken burger vanuit het perspectief van ons Smart Citizens Lab belichten.

Gratis toegang.

Programma
De avond begint door in gesprek te gaan met een aantal (internationale) experts over de vraag wat volgens hen de Smart City is en welke vragen dit oproept rondom eigenaarschap en verantwoordelijkheid. Voel ik mij eigenaar van de data die gegenereerd wordt als gevolg van gebruik van technologie? Wat krijg ik terug voor het gebruik van mijn data? Voel ik mij door de technologie meer eigenaar van de buurt, stad of regio? En welke sociale-, maatschappelijke- of politieke verantwoordelijkheden brengt dit met zich mee?

Na de theorie richten we ons op de praktijk. Hoe wordt smart technologie nu al gebruikt in de gebiedsontwikkeling? Wat levert deze manier van werken op? Een van de initiatieven is ZO!City, die op dit moment hard werken aan de ontwikkeling van een nieuwe gebiedsontwikkelingstool genaamd TransformCity®. Met dit eerste interactieve online gebiedsdashboard worden lokale gemeenschappen in staat gesteld om projecten te cocreëren, te bediscussiëren en vervolgens daadwerkelijk te realiseren. Amstel III is de allereerste locatie waar er met deze nieuwe tool gewerkt gaat worden.

In het Smart Citizens Lab verkent Waag tools en applicaties waarmee je zelf de wereld om je heen in kaart kunt brengen. Kun je een duik nemen in de grachten, wat is de ‘gezondste’ route naar je werk, en hoe staat het met de geluidsoverlast in jouw woonwijk? Zelf data verzamelen leidt tot meer inzichten, betere maatregelen en een gezondere, schonere en sociale stad.

De avond wordt afgesloten met een panelgesprek met o.a. Hans Nouwens, Berry Vetjens en Peter de Bois over de impact die smart technologie kan hebben op de manier waarop hoe we gebieden ontwikkeling en onze steden inrichten.

Wanneer

29
feb
2016
20:00

Locatie

Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 179, Amsterdam

project