life
Care Lab

Designing a Community of Care

17-5-18 13:30 - 17-5-18 18:00
Villa Jongerius, Utrecht 

Het Stimuleringsfonds organiseert op donderdag 17 mei 2018 de manifestatie Designing a Community of Care. De manifestatie maakt de rol van ontwerp bij de transitie van zorgaanbod en -huisvesting in de wijk zichtbaar én voelbaar. Het fonds nodigt lokale overheden, zorginstellingen, wetenschappers, ontwerpers, stadmakers, zorgverzekeringen en woningcorporaties uit om samen stappen te zetten richting een 'community of care'.

In Nederland vinden we de zorg opnieuw uit. Vergrijzing, decentralisatie en technologische ontwikkelingen stellen nieuwe eisen aan het zorgaanbod in onze wijken. Het Stimuleringsfonds gelooft in de kracht van ontwerp bij deze transitie van zorg.

Samen met Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, Waag, Society Impact en het Atelier Rijksbouwmeester organiseert het fonds daarom op 17 mei 2018 de manifestatie Designing a Community of Care.

Wilt u:

  • de kracht van ontwerp ervaren in actieve sessies?
  • inspirerende voorbeelden zien die de toekomst van zorg in de wijk concreet maken?
  • kennismaken met potentiële samenwerkingspartners voor deelname aan een open oproep?

Tijdens de manifestatie gaan we in op een viertal opgaven:

  • Nieuwe woonconcepten: hoe kunnen we aansluiten bij de huidige vraag van ouderen, en werken aan een divers én inclusief woonzorgaanbod? 
  • Netwerk informele zorg: welke sociale en ruimtelijke strategieën kunnen we inzetten om netwerken van informele zorg in wijken te laten groeien?
  • Toegankelijke openbare ruimte: hoe kan de openbare ruimte bijdragen aan een veerkrachtige, inclusieve stad? 
  • Ruimte voor goede initiatieven: op welke manier kan de economische logica binnen de zorg beter worden afgestemd op de lokale belangen van gezonde, inclusieve wijken? 

Met bijdragen van o.a. Sadik Harchaoui (Society Impact), Rob Hoogma (Siza), Wies Arts (Zet), Reimar von Meding (KAW), Matthijs van Dijk (Reframing Studio) en Sabine Wildevuur (Waag).

Open oproep

Aanleiding voor de manifestatie is de Open Oproep Designing a Community of Care, die het Stimuleringsfonds in april 2018 zal uitschrijven. Hiermee stelt het fonds gemeenten, zorginstellingen en woningcorporaties in staat om samen met ontwerpers te werken aan de transitie van de zorg in de wijk.

Tags