FabCity - fabcafe
Waag BY-NC-SA
6
juli
2017
14:30
17:00

Designing responsible digital cities

Ons leven wordt steeds meer gestuurd door digitale technologie. De beloften van technologie zijn groot: onze steden worden groener en leefbaarder, de gezondheidszorg effectiever en het onderwijs toegankelijker. De digitale samenleving roept echter ook belangrijke vragen op voor bestuurders, bedrijven, wetenschappers en burgers. Is het gebruik van data en algoritmen beheersbaar? Profiteert iedereen evenredig van de digitale revolutie? Kennen we de wereld om ons heen door digitale technologie écht beter?

Om ontwikkelingen rondom de ‘verantwoorde digitale stad’ te versnellen, organiseert de Amsterdam Economic Board in samenwerking met Waag een serie van drie bijeenkomsten, waarin we filosofen, ethici, werkgevers, overheden, service providers, kennisinstellingen en technologiepartners uitdagen om mee te denken aan de ontwikkeling van een manifest dat dit najaar zal worden gepresenteerd.

  • In de eerste bijeenkomst hebben we met verschillende stakeholders de waarden bepaald die leidend zijn voor de ontwikkeling van de slimme stad.
  • In de tweede bijeenkomst gingen we op zoek naar de verantwoordelijkheid van onderwijs, bedrijfsleven, overheid, politiek en natuurlijk inwoners om invulling te geven aan de waarden.

‘Wat zijn wenselijke en wat zijn waarschijnlijke toekomstscenario’s?’
Graag nodigen we je uit voor de derde bijeenkomst waarin we aan de slag gaan met toekomstscenario’s. Lokaal versus globaal en markt versus commons: welke trends zien we en wat betekent dit voor de eerder bepaalde waarden voor de digitale stad van de toekomst? Wat zijn wenselijke, en wat zijn waarschijnlijke toekomstscenario’s?

We zullen de volle 1,5 uur gebruiken om deze vragen te beantwoorden. Groepen presenteren hun ideeën aan elkaar, waarbij we naar vier concrete scenario’s toewerken.

Aanmelden op de website van de Amsterdam Economic Board

Wanneer

6
juli
2017
14:30
17:00

Locatie

Waag, Nieuwmarkt 4, 1012 CR Amsterdam

projecten