Bianca Wylie op Cities for Digital Rights conferentie
Waag BY-NC-SA

"Dat is geen businessmodel, dat is een kernfunctie van de overheid."

"Kapitaal tast het functioneren van onze democratische instituties aan. Ze (Sidewalk Labs, red.) kochten een stuk van de stad Toronto voor 50 miljoen dollar, met de belofte om het leven van mensen te verbeteren. Dat is geen bedrijfsmodel, dat is een overheidsfunctie."

De conferentie Cities for Digital Rights had zich geen meer urgente keynote spreker kunnen wensen dan de Canadese open overheid-activist Bianca Wylie. De in Toronto gevestigde activist schilderde een dystopisch beeld van de huidige digitale rechten en -instituties, die zich in zwaar weer bevinden doordat kapitaal en technologie onze samenlevingen en digitale steden corrumperen. Dit ontluisterende portret is hard nodig in het techno-optimistische narratief rond de 'Smart City' over technologische- en stadsontwikkeling.

Geen oerknal, maar in kleine stappen

Wylie laat zien dat het voorbeeld van Sidewalk Labs (Alphabet Inc.) niets nieuws is, maar deel uitmaakt van de 'kleine stappen' die worden genomen.

"Dystopia gebeurt niet met een oerknal. Het gebeurt steeds weer opnieuw met kleine stappen, totdat we ons in de posities bevinden en denken: gebeurt dit echt? Zijn we nu afhankelijk van een bedrijf om onze basisbehoeften zoals huisvesting, onderwijs en veiligheid te realiseren?"

Niet alleen het gevaar van de huidige situatie, was een onderdeel van Wylie's pleidooi in de Zuiderkerk. Wylie keek nadrukkelijk naar het publiek voor haar belangrijkste boodschap.

"Iedereen in deze ruimte heeft macht. Zorg ervoor dat je die gebruikt om de situatie ten goede te veranderen. Iedereen heeft een rol."

Conferenties over steden, technologie en burgerrechten kunnen lang en vermoeiend zijn, maar wat overduidelijk was na Wylie’s lezing: het zal ons allemaal aangaan en er zijn serieuze keuzes te maken. Het is tijd om in dit debat een standpunt in te nemen en onze politieke instellingen zodanig te hervormen dat ze kunnen meewerken aan nieuwe technologieën en de democratische en burgerrechten beschermen.

Zoals Wylie de bezoekers van het WeMakeThe.City festival aanspoorde:

"Het verdedigen van de status-quo is niet genoeg, we moeten meer doen!"

WeMakeThe.City banner

Deze conferentie werd georganiseerd in het kader van WeMakeThe.City door Waag, de gemeente Amsterdam en Humanistisch Verbond. In samenwerking met vele partners