WeMakeThe.City 2019
WeMakeThe.City BY

Waag @ WeMakeThe.City 2019

WeMakeThe.City – het festival dat steden beter maakt – nodigde ook in 2019 iedereen uit om steden meer leefbaar, veilig, rechtvaardig, duurzaam, bereikbaar en inclusief te maken. Een week lang stond de Metropoolregio Amsterdam in het teken van urgente stedelijke vraagstukken én oplossingen.

Het festival werd van 17 t/m 23 juni voor de tweede keer gehouden en Waag nam ook dit jaar een deel van het programma voor haar rekening. Waar waren we in 2019 te vinden? Dit was ons programma:

Technologie en mobiliteit

Op 18 juni nam Marleen Stikker deel aan de Metropolitan Mobility Conference over technologie en mobiliteit in de stad. Hier werden de laatste ontwikkelingen besproken met experts op het gebied van data en mobiliteit.

Digitale burgerrechten

Op 19 juni organiseerden we de conferentie Cities for digital rights in de Zuiderkerk waar de vraag 'Hoe beschermen we burgerrechten in snel digitaliserende steden?' centraal stond. Digitale rechten zijn een doorlopende wereldwijde uitdaging, waarbij de steden in de frontlinie liggen. In steden worden we geconfronteerd met de impact van grote technologiebedrijven. Hier is het vaak als eerste invoelbaar waar mensen behoefte aan hebben en waar het wringt.

Op de conferentie spraken o.a. wethouder Touria Meliani, digitale burgerrechtenactiviste Bianca Wylie, de CTO van Amsterdam, Ger Baron en Marleen Stikker namens Waag.

Expositie

Van 19-21 juni was ons TextileLab onderdeel van de M-ODE Expo op het Marineterrein in Amsterdam, gewijd aan vernieuwende initiatieven in de mode- en textielindustrie. Het lab presenteerde er het open-source materialenarchief.

Karien Vermeulen (hoofd Learn bij Waag) nam op 19 juni deel aan de panelgesprek over 21ste eeuwse vaardigheden op de conferentie Leren door te doen bij OBA Oosterdok. Hoe ziet het onderwijs eruit in de stad van de toekomst?

Schone lucht

Op 20 juni organiseerden we in Beverwijk de Heerlijk Helder Hackathon in het kader van het visualiseren van luchtkwaliteitsdata in het project Hollandse Luchten. Het doel was om tot vernieuwende concepten te komen waarmee je data visualiseert en het onzichtbare, zichtbaar maakt.

Karen van der Moolen van Waag nam deel aan de Fab City Summit bij Pakhuis de Zwijger op 20 juni; het was de tweede keer dat deze internationale bijeenkomst over zelfbouw naar Amsterdam kwam.

Buitenpost geopend

Op vrijdag 21 juni openden we op Amsterdam Science Park onze eerste buitenpost: planet B. Een plek voor expedities waarin burgers, kunstenaars en wetenschappers op gelijke voet samenwerken aan een inclusieve en ecologische toekomst. De opening was de eerste stap in de missie van planet B om de komende vijf jaar een laboratorium voor de toekomst te realiseren.

WeMakeThe.City banner