Provincie Utrecht Technologiebeleid
Waag BY-NC-SA
11
sep
2020
13:00
13:45

Ethiek, grondrechten en digitalisering: hoe concreter, hoe beter

Op vrijdag 11 september vindt het iBestuurcongres plaats, georganiseerd door VNG, de ministeries van Binnenlandse Zaken, Economische Zaken en Justitie en Veiligheid, en iBestuur. Het congres vindt online plaats en bestrijkt onderwerpen als de uitdagingen van 5G voor bestuurders en de geleerde lessen van de CoronaMelder.

Namens Waag spreekt Socrates Schouten tussen 13:00 en 13:45 uur in zaal 8 met Paul Geurts van de Gemeente Nijmegen en Natali Helberger van het KNAW. Ze gaan in op het thema ethiek bij digitalisering:

'Dát ethiek van groot belang is in de digitale transitie, is inmiddels bekend, maar het blijft vaak een abstract verhaal. Enkele ethische vraagstukken in onze samenleving zijn nader geconcretiseerd en hebben de afgelopen decennia in de vorm van privacybescherming, het verbod van discriminatie en de bescherming van persoonsgegevens hun neerslag gevonden in de Grondwet, in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Tijdens de coronacrisis hebben we gezien hoe concreet deze vraagstukken zijn bij nieuwe technologieën: er is een nationale discussie gaande over de COVID-19-app en de inzet van telecomdata in relatie tot privacy en gegevensbescherming.

Op lokaal niveau spelen zulke vraagstukken bij digitalisering eveneens. In de gemeente Nijmegen zetten ze bijvoorbeeld sensoren in om de drukte in de stad te monitoren in het kader van 1.5m afstand. Hoe verhoudt zich die inzet tot het recht op de persoonlijke levenssfeer in de publieke ruimte; mag je overal gevolgd worden of zitten daar grenzen aan? En wie bepaalt die grenzen? Zijn we anders gaan denken over onze persoonlijke levenssfeer als gevolg van de inzet van zulke middelen? In deze sessie van Waag en de gemeente Nijmegen proberen we antwoorden te vinden op deze en andere vragen,' aldus de website.

Kijk of je in aanmerking komt voor aanmelding voor het congres.

Wanneer

11
sep
2020
13:00
13:45

Locatie

Online via ibestuurcongres.nl

project