Dutch Design Week 2019, Embassy of Health, Healthcare as Commons
Waag BY-NC-SA
19
okt
2019
27
okt
2019

Exploring healthcare as commons

Om ervoor te zorgen dat burgers de juiste zorg krijgen, nu en in de toekomst, zijn nieuwe vormen van samenwerking en bestuur cruciaal. Alleen dan kunnen we het welzijn van burgers, democratisering van besluitvorming en een goede balans met het milieu bevorderen.

Healthcare as commons

Door gezondheidszorg als commons te benaderen, kunnen we nieuwe verbindingen tot stand te brengen tussen verschillende actoren binnen én buiten de zorgsector, om zo positieve gezondheid te bevorderen. Tijdens Dutch Design Week 2019 brengt de Chamber of Commons daarom zorgprojecten en organisaties samen die deze nieuwe vormen van samenwerking en bestuur bevorderen. Deelnemers verkennen de gezondheidszorg als commons, en reflecteren op hun eigen rol in dit ecosysteem. 

Chronic Health: It's only human?

De Chamber of Commons haakt hiermee aan bij de tentoonstelling Chronic Health: It's only human? van de Embassy of Health. In deze expositie wordt niet alleen gezondheidszorg als commons onderzocht, maar wordt ook gekeken naar de kracht van design bij transities in de zorg. 

Registreren bij de Chamber of Commons

Werk je aan een zorgproject dat gemeenschappelijke waarden promoot? Heb je ideeën of behoeften die vanuit een commons perspectief kunnen worden aangepakt? Word lid van de Chamber of Commons! Jouw project of idee krijgt dan een plek bij de Embassy of Health en op de Chamber of Commons website.

Registreer hier jouw project. 

De Chamber of Commons wordt mede mogelijk gemaakt door het BankGiro Loterij Fonds.

 

Wanneer

19
okt
2019
27
okt
2019

Locatie

Klokgebouw 50, 5617 AB Eindhoven

project