Gebouwenkaart: Amsterdam c.
Waag BY-NC-SA
Verstedelijking Amsterdam
Niene Boeijen BY-NC-SA
Histograph.io
Waag BY-NC-SA
18
juni
2015
09:00
16:00

Hacking Heritage: Erfgoed & Locatie data clinics

Waag en Digitaal Erfgoed Nederland (DEN), partners in het project Erfgoed & Locatie, nodigen in de zomer van 2015 alle erfgoedspecialisten uit hun data met geo-informatie te verrijken, om daarmee een groter publiek te kunnen bereiken. Wat kun je allemaal met je collectie als je daar een geolocatie aan koppelt? We beginnen met een gezamenlijke data clinic op 18 juni in de Waag, en trekken daarna het land in voor individuele sessies op maat.

Bij erfgoed speelt de historische dimensie (tijd en gebeurtenis) een belangrijke rol. Daarnaast bevatten veel databases of diensten met digitaal cultureel erfgoed specifieke locatiegegevens. Maar historische geografische termen komen vaak niet overeen met moderne benamingen voor locaties, denk aan ‘Amstelredamme’ voor Amsterdam of oude straten die verdwenen of verlegd zijn. Dit levert voor geografische ontsluiting van collecties vaak problemen op. Daarom zijn harmonisatie en standaardisatie nodig voor het gebruik van geo-informatie om deze aan de juiste plaats in de juiste tijd te kunnen verbinden.

Data clinics: de aanpak
Erfgoed & Locatie zorgt met de tools die tijdens dit project ontwikkeld worden voor een versnelling van deze standaardisatie. Het Hacking Heritage-programma zorgt voor toepassing en verspreiding van deze tools, zodat erfgoedinstellingen optimaal gebruik kunnen maken van de mogelijkheden die dit oplevert. Hiermee worden verhalen verdiept en nieuwe verbanden gelegd, waardoor het bestaande publiek beter kan worden bediend of zelfs een nieuw publiek kan worden bereikt. 

Het programma van 18 juni is gratis toegankelijk na inschrijving via het formulier onderaan deze pagina.

Programma 18 juni
10.00 inloop
10.30 introductie en context
11.15 aan de slag: toepassen van data cleaning op eigen dataset
13.00 pauze
14.00 inspiratie presentatie
14.30 brainstorm: nieuwe ideeën voor toepassing
16.30 afronding: hoe verder?
17.00 einde

Data clinics: de doelstelling
Tijdens de Erfgoed & Locatie data clinics helpen onze technische en inhoudelijke experts instellingen om hun data te implementeren in, en te verrijken met, de tools van Erfgoed & Locatie. In deze sessies wordt ook aandacht besteed aan het verkennen van nieuwe toepassingen (applicaties) voor de verrijkte data. Stel dat alle erfgoedcollecties in Nederland op met historische geodata verrijkt zouden zijn, wat voor mogeljkheden en perspectieven biedt dat?

Open Call: bring your own data!
Het team dat aan de Historische Geocoder (HGC) bouwt, zoekt erfgoedspecialisten die de HGC-tools willen testen en willen bijdragen aan de ontwikkeling. Als tegenprestatie bieden wij begeleiding met de verrijking van je data en denken wij mee over verdere contextualisering ervan!

Voor de eerste ronde zoeken we vooral erfgoedinstellingen die hun collectiedata willen verrijken met historisch-geografische informatie en erfgoedinstellingen die data kunnen leveren waarmee de HGC zelf verbeterd kan worden.

Voorbeelden van datasets die verrijkt zouden kunnen worden:

  • Metadata waarin plaats- of gemeentenamen zijn opgenomen zoals in oude schrijfwijze;
  • Metadata met huidige straat- of plaatsnamen die men met geografische thesauri eenduidig wil benoemen;
  • Metadata die men wil verrijken met geografische informatie (polygonen, coördinaten, provincie, etc.).

Voorbeelden van datasets die de HGC kunnen verbeteren:

  • Lijsten waar zowel historische plaats- of straatnamen / schrijfwijzen als hun huidige naam in opgenomen zijn, liefst met enige vorm van datering;
  • Lijsten waarin namen van gebouwen (‘De Eenhoorn’, ‘Uithangend de Gouden Globe’) gekoppeld zijn aan huidige adressen;
  • Datasets met geometrieën (lijnen, polygonen of punten) van historische gebouwen, straten, plaatsen of gebieden.

Overige voorwaarden:

  • Data die de HGC zou kunnen verbeteren moet onder een zo open mogelijke licentie beschikbaar zijn;
  • De data moet in een gangbaar formaat beschikbaar zijn (bijvoorbeeld csv).

Voor wie?
De clinics zijn bedoeld voor (teams van) erfgoed- en erfgeo professionals, met inhoudelijke en technische kennis van de collectie en (meta)data. We gaan namelijk daadwerkelijk aan de slag, kennis van of interesse in databewerking is een pre.

Het vervolg
Na afloop van de gezamenlijke sessie op 18 juni kunnen geïnteresseerden een afspraak maken met onze specialisten om bij uw instelling langs te komen. In deze individuele sessies, die enkele uren tot een hele dag in beslag kunnen nemen en plaatsvinden in de maanden juni, juli en augustus - is er ruimte om te verkennen hoe de afzonderlijke datasets verrijkt kunnen worden door verdere koppeling aan beschikbare bronnen.

Op 17 september 2015 sluiten we het programma af met een inspiratie-event ‘Erfgoed & Locatie talks’, waarin we de best practices tonen aan een bredere groep belangstellenden.

Wanneer

18
juni
2015
09:00
16:00

Locatie

Waag, Nieuwmarkt 4, 1012 CR Amsterdam

project