In historische databases is een schat aan gegevens voorhanden. Die rijkdom wordt zichtbaar wanneer je de gegevens met elkaar verbindt, waardoor ze samen een groot verhaal vertellen. Erfgoed & Locatie (E&L) stelde erfgoedinstellingen in staat om hun gegevens eenvoudig uit te wisselen en nieuwe diensten te ontwikkelen. Hiermee kan een nieuw publiek worden bereikt.

Bij erfgoed speelt de historische dimensie (tijd en gebeurtenis) een belangrijke rol. Daarnaast bevatten bijna alle databases of diensten met digitaal cultureel erfgoed specifieke locatiegegevens. Historische geografische termen komen vaak niet overeen met moderne geografische termen. Voor het gebruik van deze geo-informatie zijn harmonisatie en standaarden nodig. Erfgoed & Locatie zorgde voor een versnelling van deze standaardisatie bij erfgoedinstellingen en faciliteerde hen om optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden die dit oplevert.

Waag was een van de partners in het project Erfgoed & Locatie, dat aangevoerd werd door het kenniscentrum Digitaal Erfgoed (DEN). DEN initieerde en faciliteerde de samenwerking van deelnemende partijen en was verantwoordelijk voor planontwikkeling, de uitvoer van de plannen en het budgetbeheer. DEN verzorgde de brede coördinatie van de digitale infrastructuur, de aansluiting bij andere erfgoedprojecten en de kennisdissiminatie. De RCE bewaakte de kwaliteit van geo-standaarden, semantische aspecten en inpassing in bredere infrastructuren, en bereidde de exploitatie van de projectresultaten voor. SBNL faciliteerde met een nationaal digitaal distributiekanaal de producten en diensten van Erfgoed & Locatie.

De rol van Waag in dit project

Waag borgde de aansluiting op de behoeften vanuit de creatieve industrie en de gebruikers van de eindproducten en implementeerde deze bij voorkeur op basis van open data-structuren.

Project duration

1 jul 2012 - 1 jul 2015

Links

Partners

  • DEN