13
mei
2016
13:30
15:30

Lancering Transparant Nederland

Transparantie als fundament van onze democratie

In de Democracy Dome op de Fabcity Campus vindt op vrijdagmiddag 13 mei de lancering van Transparant Nederland plaats.

Burgers hebben vertrouwen in het democratische bestel, maar het vertrouwen in politici, politieke partijen, bestuurders en toezichthouders staat onder druk. Voorstanders van transparantie claimen dat onze democratie gebaat is bij meer transparantie. Transparantie is cruciaal voor het behoud van de rechtstaat en de weerbaarheid van onze democratie. In onze informatiesamenleving beschikken we over de middelen om meer betrokkenheid te faciliteren. Tijdens deze middag zullen we ons hardop afvragen hoe essentieel transparantie is in deze tijd waarin het vertouwen in politiek terugloopt. Zorgen initiatieven als de Panama Papers, Wikileaks, de Snowdenfiles juist voor nog minder vertrouwen van burgers in onze bestuurders? Of zullen dergelijke initiatieven juist bijdragen aan het vergroten van de transparantie?

Teun Gautier, Henriette Prast en Mieke van Heesewijk zullen reflecteren op deze vragen. De moderatie is in handen van Marleen Stikker.

Deze middag vindt ook de lancering plaats van Transparant Nederland, een dataplatform waaruit de relaties en verbindingen tussen politici en mensen en organisaties in het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, overheid, universiteiten en denktanks gedestilleerd worden. Transparant Nederland bevordert de beschikbaarheid en vindbaarheid van open onafhankelijke informatie en bevordert de interpretatie van die informatie op een 21ste eeuwse manier om het vertrouwen van burgers in politici, politieke partijen en bestuurders te vergroten. Transparant Nederland zet zich in voor een gelijkwaardige informatiepositie tussen overheid en burger door het bevorderen van transparantie, toegankelijkheid en accountabilitiy van die overheid.

Marleen Stikker
Marleen Stikker is directeur en medeoprichtster van Waag. Als 'burgemeester' van De Digitale Stad ontwikkelde Marleen Stikker in 1994 de eerste gratis toegangspoort en virtuele gemeenschap op het internet. Datzelfde jaar startte zij de Waag, een sociale onderneming die bestaat uit Waag, onderzoeksinstituut voor creatieve technologie en sociale innovatie en Waag Products, dat bedrijven lanceerde als 7scenes, een mobile learning en gaming platform, en Fairphone, de eerste eerlijke smartphone ter wereld. Marleen Stikker is eveneens lid van de raad van commissarissen van WPG Uitgevers, een onafhankelijke uitgeversgroep.

Teun Gautier
Een groot deel van zijn carrière was Teun Gautier (45) werkzaam in de mediasector, onder meer bij Elsevier. Zijn functie als uitgever van De Groene Amsterdammer combineerde hij het laatste jaar met het financieel directeurschap van het digitale medium De Correspondent. Verder stond hij aan de basis van Publeaks, een beveiligde website voor klokkenluiders. Teun Gautier werkt nu aan De Coöperatie voor en van zelfstandige schrijvend journalisten, copywriters, fotografen, audiovisuele journalisten, vormgevers, datajournalisten, webjournalisten en andere zelfstandigen in de media. De Coöperatie gaat van start per 1 juni 2016.

Henriette Prast
Henriëtte Prast is een hoogleraar, senator en columnist. Sinds het jaar 2000 heeft ze een column in het Financieele Dagblad. Ze is sinds 2005 hoogleraar Persoonlijke Financiële Planning aan de Universiteit van Tilburg en sinds 1 januari 2008 lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.
Case: Prast was van 2010 tot 2014 lid van de Raad van Toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Zij werd - volgens eigen zeggen - niet voorgedragen voor een nieuwe termijn omdat zij zeer kritisch was over de nevenfuncties die bekleed werden door medebestuurders.

Mieke van Heesewijk
Mieke van Heesewijk is programmamanager bij SIDN fonds, een fonds voor innovatieve internetprojecten. Zij studeerde Russische Taal- en Letterkunde, maar haar internetroots liggen bij XS4ALL, de eerste Internet Provider in Nederland. Ze was actief als beleidsadviseur Internet Participatie bij het Ministerie van Binnenlandse zaken, program developer bij Waag en was mededirecteur van stichting Netwerk Democratie. Mieke is commissielid bij Internet Society en maakt deel uit van het Stichtingsbestuur van Publeaks.nl.

Deze middag wordt georganiseerd door Netwerk Democratie, Waag, Pakhuis de Zwijger en We Are Data.

Programma
14.30-16.30 - Transparantie als fundament van onze democratie
16.30-17.30 - Lancering We Are Data - Mirror Room (naast Democracy Dome) 
17.30-19.00 - Gezamenlijke borrel

Wanneer

13
mei
2016
13:30
15:30

Locatie

FabCity Campus, Democracy Dome, Java-eiland, Amsterdam

project