Teacher Maker Camp in Amsterdam
Waag BY-NC-SA
11
feb
2016
20:00

Maakonderwijs in Nederland

Een avond over maakonderwijs in Nederland en de lancering van het online Platform Maker Education, op 11 februari in De Balie, Amsterdam. Met als sprekers onder andere Rolf Hut (wetenschapper aan de TU Delft en schrijver over techniek in de Volkskrant) en (maken met) Astrid Poot (hoofd jeugd/familie projecten en creatief/strateeg bij Fonk YEAH!, maar ook blogger en spreker).

Tickets voor deze avond (€ 10, met korting € 8,50)

In de afgelopen jaren zijn allerlei moderne technologieën goedkoop en beschikbaar geworden. Denk daarbij aan 3D-printers en allerhande elektronica. De leerlingen van vandaag kunnen deze gereedschappen gebruiken om hun creativiteit te laten ontluiken. De afstand tussen een idee en een product is heel klein geworden. Leerlingen die op deze manier “maker” worden leren ongemerkt.

Maar wat vraagt dat van de leerkracht en de manier waarop je het onderwijs inricht? Om die vraag te kunnen beantwoorden, is het van belang het zelf te proberen en te ervaren. Waag organiseerde samen met The Learning Lab, Frysklab en FabKlas in oktober 2015 een Teacher Maker Camp voor docenten uit het Nederlandse onderwijs. De bedoeling hiervan was om hen kennis te laten maken met de nieuwste maaktechnieken zoals digitale fabricage, 3D-printen, electronica en programmeren. Maar vooral om ze voor even hun 'leraarspet' af en leerlingpet op te laten zetten, de kans te krijgen geïnspireerd te raken, veel te leren en te reflecteren op hun eigen onderwijspraktijk en zelf te maken wat ze altijd al hebben willen maken.

Waarom maakonderwijs?
Het maakt van leerlingen autonome producenten i.p.v. consumenten. Dit draagt allerlei belangrijke implicaties in zich. Psychologisch draagt het bij aan een gevoel van zelfbeschikking over het leven. Filosofisch stelt het vragen over de mogelijke effecten en consequenties voor anderen en de samenleving van hetgeen we maken. Economisch kan het bijdragen aan de transitie van een industriële en centraal gestuurde economie naar een innovatief en bottom-up gestuurde economie. De politiek ondersteunt het het idee van een participerende samenleving. En zo zijn er nog veel meer waardevolle lesen uit te halen.

Leren door maken is een vorm van leren die we enorm onderschatten. Het geeft richting en context aan hetgeen dat je leert. Een leerling construeert zijn of haar eigen kennis: dat is een hele sterke en bestendige manier van leren. Maken doet ook een beroep op ambachtelijke vaardigheden waar de waardering soms voor verdwenen is: de vaardigheden van de vakman en vakvrouw.

Enkele uitdagingen van het maakonderwijs:

  • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat alle leerlingen dezelfde toegang hebben tot de nieuwste technieken?
  • Wat betekent maakonderwijs voor leerkrachten en de organisatie van het onderwijs?
  • Hoe kunnen we van elkaar leren en opschalen?
  • Welke ethische aspecten zijn verbonden met maakonderwijs?

Platform Maker Education
In De Balie gaan we samen met experts, docenten en schoolleiders praten over het belang van maakonderwijs in de 21ste eeuw, blikken we terug op de geleerde lessen van de deelnemers van het Teacher Maker Camp en bespreken we welke stappen nodig zijn om maakonderwijs te laten wortelen in het Nederlandse onderwijssysteem. Tevens wordt de website van het Platform Maker Education gelanceerd. Op deze website kunnen geïnteresseerden meer te weten komen over maakonderwijs, zien wat waar in het land gebeurt, een voucher aanvragen om samen met een maker space een activiteit te ontplooien en startprojecten / lesmateriaal downloaden.

Tickets voor deze avond (€ 10, met korting € 8,50)

Wanneer

11
feb
2016
20:00

Locatie

De Balie, Kleine Gartmanplantsoen, Amsterdam

project