Maker education at TMC
Waag BY-NC-SA
20
sep
2016
13:00
16:00

Makerswereld & Makerspaces

Karien Vermeulen (Creative Learning Lab) spreekt tijdens de inspiratiesessie 'Makerswereld & Makerspaces" in Leeuwarden op 22 september 2016. Tijdens deze middag wordt het nieuwe educatieve aanbod van FryskLab gepresenteerd.

Deze inspiratiesessie geeft antwoord op vragen over zowel de oprichting van een FabLab als de doorontwikkeling ervan. Want hoe organiseer je bijvoorbeeld de programmering van een FabLab? Wat vraagt een FabLab qua kennis en kunde van een organisatie als de programmering rond is? Wie zet je in om het maakproces te begeleiden? Ook kijken we naar de vraag hoe je een FabLab kunt gebruiken als een verbindende factor tussen mensen en hun omgeving.

Een kennissessie over maakonderwijs zou niet compleet zijn, zonder zelf aan de slag te gaan. BSF daagt aanwezigen dan ook uit om middels een laagdrempelige maakopdracht zelf kennis te máken. Zo kun je later thuis of op de werkvloer laten zien wat maakonderwijs kan opleveren. Deze Kennissessie is interessant voor bibliotheken, docenten in het basis- en voortgezetonderwijs, beleidsmedewerkers, innovators en andere belangstellenden.

Sprekers

  • Karien Vermeulen is programmahoofd Creative Learing Lab bij Waag. Zij weet alles op het gebied van maakonderwijs en is nauw betrokken bij het Platform Maker Education. Wat is de stand van zaken voor wat betreft maakonderwijs in Nederland (en daarbuiten)? Welke kansen liggen hier voor bibliotheken en het onderwijs?
  • Jeroen de Boer is Projectleider van FryskLab en voorzitter van FabLab Benelux. Jeroen presenteert het nieuwe educatieve aanbod van FryskLab. Ook informeert hij ons over het Europese bibliotheekmakerspacesinitiatief Libmaker.
  • The Westport Library
    Met gepaste trots leggen wij via Skype contact met de Verenigde Staten. Tom Bruno is directeur Knowledge Curation and Innovation bij The Westport Library. We gaan met hem in gesprek over het eerste FabLab (ter wereld) in zijn bibliotheek. Stel je vragen en ontdek hoe (en waarom) zij gestart zijn en wat de huidige én toekomstige visie van Tom Bruno is op FabLabs in de Bibliotheek.

Deelname aan deze middag is op uitnodiging.

Wanneer

20
sep
2016
13:00
16:00

Locatie

De Kanselarij, Turfmarkt 11, Leeuwarden

project