11
jul.
07:00
15:00

More-than-Planet Symposium

In een wereld waar 75% van het landoppervlakte meetbare menselijke druk ervaart, heeft de manier waarop mensen zich de planeet verbeelden een grote impact op het milieu. De informatie die tot ons komt, wordt gemaakt met behulp van onderliggende aannames, waardesystemen, visuele cultuur en technologieën die neutraal noch inclusief zijn voor onze samenleving. 

Door kunst gedreven innovatie

Het More-than-Planet Symposium bespreekt met kunstenaars en wetenschappers hoe hun iconische transdisciplinaire kunstwerken tot stand kwamen. Het denkt na over door kunst gedreven samenwerkingen en laat zien hoe kunst en samenwerking sociaal-ecologische uitdagingen het hoofd kan bieden. Voor dit symposium werken we samen met de Oude Sterrewacht Leiden.  

Dit event is in het Engels.

Hoe zijn deze werken gemaakt? Wat is hun vertrekpunt? Hoe functioneren transdisciplinaire projecten? En hoe kunnen ruimte- en aardwetenschappers samenwerken met kunstenaars? Meer vanaf een meta-niveau: hoe dragen kunstwerken bij aan ruimtebeleid? Het doel is om tot inclusieve milieu-observaties te komen en om onzichtbare verhalen uit te lichten.

Programma
•    Welkomstwoord
•    Sessie 1: Opnieuw verbeelden van de planeet. Kunstenaars en creatieven spelen een grote rol in het uitvinden van nieuwe manieren waarop mensen kijken, denken en interacties aangaan met de wereld. In deze sessie laten kunstenaars zien hoe artistieke innovatie bijdraagt aan nieuwe visies op de planeet.
•    Sessie 2: Door kunst gedreven trans-disciplinair onderzoek en innovatie. In deze sessie gaan we in op de methoden waarop kunstenaars, onderzoekers, ondernemers, tech professionals, lokale partijen en niet-menselijke perspectieven samen kunnen werken. We bespreken inzichten en discussiëren erover. 
•    Lunch
•    Sessie 3: What's next? Het driejaarlijkse More-than-Planet project wil de samenwerking tussen kunstenaars, luchtvaart-onderzoekers en innovators versterken. In de laatste sessie gaan we na wat hiervoor nodig is. 
•    More-than-Planet tentoonstelling met rondleidingen

Sprekers

Binnenkort worden er meer sprekers bekend gemaakt.

Waag cureert: More-than-Planet expo

Dit symposium geeft een inkijkje in de More-than-Planet expositie, die van vrijdag 1 juli tot 31 december 2022 te zien is bij de Oude Sterrewacht Leiden! Het symposium is offline. 

Oude Sterrewacht Leiden
Oude Sterrewacht Leiden

More-than-Planet Symposium

Dit symposium wordt mogelijk gemaakt door het Creative Europe programma van de Europese Unie, en STARTS Prize 2021-23 project gesubsideerd door het Europese Unie 2020 onderzoeks- en innovatie-programma onder subsidienummer 956603. Daarnaast is het een officieel EuroScience Open Forum Leiden satelliet evenement. 

 

MtP logos

Locatie

Oude Sterrewacht, Leiden

projecten

Links

EU official flag

This project is co-funded by the Creative Europe programme of the European Union.

EU official flag

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 956603.