More-than-Planet

Het Europese onderzoeksproject More-than-Planet onderzoekt met behulp van aardobservaties, satellietdata, kunst, cultuur en filosofie hoe we tot nieuwe kennis en verhalen kunnen komen over hoe we onze planeet zien. En dat is nodig, want meer dan 75 procent van het aardoppervlak staat onder menselijke druk. De manier waarop we ons de aarde voorstellen heeft een substantiële invloed op het milieu. 

Missie
In het Europese project More-than-Planet onderzoekt Waag met partners Ars Electronica (AT), Northern Photographic Finland (FI), ART2M/Makery (FR), Leonardo/Olats (FR) en Zavod Projekt Atol (SI) naar nieuwe, inclusieve manieren om de planeet te begrijpen en af te beelden.

Visie
Kunstenaars, kritische denkers en verschillende experts van culturele, milieu- en ruimtevaartorganisaties onderzoekers spelen een belangrijke rol in het ontsluiten van data die in de ruimte wordt verzameld. Zelfs als het open source is, blijkt ruwe aardobservatie data vaak ontoegankelijk. Hoe interpreteer je het, hoe maak je het tot een betekenisvol verhaal? Een verhaal waar ook aandacht is voor het meer-dan-menselijke leven en klimaat-rechtvaardigheid?

Oceans in Transformation van het artistieke onderzoekscollectief Territorial Agency is zo'n betekenisvol verhaal, dat werd gecreëerd door kleine stukjes open source data over zeespiegelstijging bijeen te brengen. Hun installatie maakte zeespiegelstijging zichtbaar en invoelbaar voor een breder publiek. Binnen More-than-Planet onderzoekt Territorial Agency de zogeheten sensible zone, de kunstlijn die waarschijnlijk wordt beïnvloed door klimaatverandering. 

Dani Ploeger
More-than-Planet expo opening, Oude Sterrewacht, 2022. Werk: Dani Ploeger. Foto: Pim Rusch Photography

Doelen
More-than-Planet brengt transdisciplinaire samenwerking tot stand tussen de verschillende actoren, om de crisis van onze beeldvorming van de planeet onder de aandacht te brengen. 

Dit meerjarige project zal uiteindelijk leiden tot een More-than-Planet Atlas.

Hoogtepunten

Geschiedenis
In grote lijnen bouwt dit project voort op tientallen jaren van praktijk van vele kunstenaars, wetenschappers en culturele instellingen. Zij werkten aan artistieke producties in de context van de ruimte, met ruimtetechnologie, of zelfs in de ruimte zelf.

Dit project is gefinancierd door de Europese Unie. De hier geuite ideeën en meningen komen echter uitsluitend voor rekening van de auteur(s) en geven niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie of het Europese Uitvoerende Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA) weer. Noch de Europese Unie, noch het EACEA kan ervoor aansprakelijk worden gesteld.

Project duration

1 jun 2022 - 31 mei 2025

Links

Team

Financiers

Partners

  • Ars Electronica
  • Digital Art International
  • Leonardo/Olats
  • The Northern Photographic Centre
  • Zavod Projekt Atol
EU official flag

This project receives funding from the European Union’s Creative Europe programme under grant agreement No 101056238.