More-than-Planet

Meer dan 75 procent van het aardoppervlak staat onder menselijke druk. De manier waarop we ons de aarde voorstellen heeft substantiële invloed op het milieu. Het narratief over de aarde en de natuur wordt geconstrueerd vanuit vele onderliggende concepten, waardesystemen, culturele interpretaties en technologie die gebruikt wordt om de aarde af te beelden. Deze technologie is echter niet neutraal en ook niet inclusief richting de maatschappij.

Missie

In het Europese project More-than-Planet onderzoekt Waag met partners Ars Electronica (AT), Northern Photographic Finland (FI), ART2M/Makery (FR), Leonardo/Olats (FR) en Zavod Projekt Atol (SI) naar nieuwe, inclusieve manieren om de planeet te begrijpen en af te beelden. Samen met kunstenaars, kritisch denkers en verschillende experts van culturele, milieu- en ruimtevaartorganisaties brengen we de crisis van onze beeldvorming van de planeet onder de aandacht.

MtP
Opening van de More-than-Planet expo in de Oude Sterrewacht, Leiden. 1 juli 2022. Foto: Oude Sterrewacht Leiden / Pim Rusch Photography

Visie

Het achterliggende idee is dat kunstenaars en artistiek onderzoekers een unieke bijdrage kunnen leveren aan ecologische en ruimtelijke uitdagingen. En dat transdisciplinair onderzoek noodzakelijk is om de huidige planetaire verbeelding te overstijgen. Daarom biedt More-than-Planet ruimte voor onderzoek, open calls voor kunstenaars en onderzoekers, exposities zoals de More-than-Planet expositie in de Oude Sterrewacht in Leiden (te zien t/m 23 december 2022), en publicaties als Space without Rockets

In grote lijnen bouwt dit project voort op tientallen jaren van praktijk van vele kunstenaars, wetenschappers en culturele instellingen. Zij werkten aan artistieke producties in de context van de ruimte, met ruimtetechnologie, of zelfs in de ruimte zelf.

Project duration

1 jun. 2022 - 31 mei 2025

Team

Partners

  • Ars Electronica
  • Digital Art International
  • Leonardo/Olats
  • The Northern Photographic Centre
  • Zavod Projekt Atol

Financiers

  • Creative Europe
EU official flag

This project is co-funded by the Creative Europe programme of the European Union.