Donuts paars
Waag BY-NC-SA
15
mei
2020
13:00
16:00

Online Utrecht Degrowth Symposium: From circular economy to circular society

Universiteit Utrecht organiseert op vrijdag 15 mei haar tweede symposium over 'Degrowth': van een circulaire economie naar een circulaire maatschappij. Tijdens dit symposium discussiëren academici en experts uit de praktijk over hun perspectieven op hoe een circulaire maatschappij eruit ziet en hoe deze bereikt kan worden.

Om onder de 1,5 graad opwarming van de aarde te blijven, is transformatie van de maatschappij nodig. We kunnen niet langer doorgaan met uitputting van hulpbronnen en het gebruik van fossiele energie als belangrijkste vorm van energievoorziening. Tijdens het symposium wordt ingegaan op de volgende vragen:

  • Hoe ziet een 'de-growing' circulaire maatschappij eruit?
  • Waarom is het nodig om van een circulaire economie tot een circulaire maatschappij te komen? 
  • Hoe kan een transitie naar circulariteit rekening houden met maatschappelijke en economische issues, en tegelijkertijd de menselijke ecologische voetafdruk verkleinen?
  • Wat zouden beleidsoplossingen kunnen zijn voor een circulaire economie en maatschappij?

Socrates Schouten van Waags Commons Lab zal om 14:50 uur aansluiten bij het panel over de kansen en uitdagingen voor de circulaire maatschappij in de praktijk. Ook Joey Hodde (De Ceuvel) en Martine Postma van Repair Café zullen hieraan deelnemen.

> Meer informatie
> Aanmelden voor het symposium via Universiteit Utrecht

Wanneer

15
mei
2020
13:00
16:00

Locatie

Online

projecten

EU official flag

Het project Atelier is gefinancierd door het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie onder subsidieovereenkomst nr. 864374.