Archive table NEXTCOMIC
Ars Electronica BY-NC-SA
28
juni
2016
15:00
16:00

Presentatie resultaten Archieflab Bootcamp #1

Op dinsdagmiddag 28 juni 2016 presenteren de deelnemers de resultaten van de eerste Archieflab Bootcamp in de Waag in Amsterdam. Hoe zien zij de toekomst van digitaal archiveren? Welke nieuwe manieren van werken, nieuwe vormen van kennisdeling, nieuwe taken of rollen stellen zij centraal in hun toekomstvisie.

Digitalisering verandert veel. De aard van informatie, het volume, de media, de technologie. Maar vooral ook de manier waarop we er mee omgaan: ons gedrag, onze verwachtingen, onze ethiek en de mogelijkheden. Ondanks alle veranderingen blijft er behoefte aan authentieke en betrouwbare informatie. Dat stelt nieuwe eisen aan de ‘archieffunctie’ van de toekomst en het proces van archiveren. Dat geldt voor zowel overheden, bedrijven als individuele burgers.

In deze context organiseren het programma Archief 2020 en Waag een aantal bootcamps waarin deelnemers uit diverse sectoren (de archiefsector, ICT, journalistiek, het openbaar bestuur en nieuwe media) concrete oplossingen ontwerpen voor urgente, actuele vragen rond digitaal archiveren.

De eerste bootcamp eind juni heeft als centraal uitgangspunt “We bewaren alles”. Ongeacht of dit een (on)wenselijk of (on)mogelijk scenario is, denken de deelnemers de achterliggende ideeën extremer door, en werken deze concreet uit - geholpen door verschillende (creatieve) technieken. Het resultaat presenteren zij zelf aan een expertpanel en aan het geïnteresseerd publiek.

De deelnemers presenteren hun resultaten voor een panel bestaande uit Marens Engelhard (directeur Nationaal Archief), Anouk Baving (Archief 2020) en anderen. 

Deze presentatie is gratis toegankelijk.

Wanneer

28
juni
2016
15:00
16:00

Locatie

Waag, Nieuwmarkt 4, 1012 CR Amsterdam

project