11
jun.
2013
17:00
19:00

Social Innovation Meetup #5

About Trust: vertrouwen als basis voor een nieuwe economie 

In de voorgaande Social Innovation Meet Ups gaven Jan Rotmans (Erasmus Universiteit Rotterdam) en Jan Jonker (Radboud Universiteit Nijmegen) respectievelijk inzicht in het transitie denken en het organiseren vanuit coöperaties in deze tijd van complexe en ingrijpende veranderingen in onze samenleving. Beide wetenschappers plaatsten het thema 'vertrouwen' als organisatieprincipe centraal in hun betoog.

Pauline Voortman PhD. (Erasmus Universtiteit) geeft tijdens de vijfde editie van de Social Innovation Meet Up! diepgaand inzicht in het begrip 'vertrouwen'. Wat het betekent en hoe het werkt? En wat zijn de randvoorwaarden en effecten als vertrouwen als leidend principe wordt gehanteerd binnen sociale ondernemingen en met name ook in de relatie tussen burgers en de overheid. Pauline Voortman is auteur van het boek Vertrouwen werkt, over werken aan vertrouwen in organisaties.

Naast deze lezing presenteert Judith Harmsen, algemeen directeur in de gemeente Berkelland, hoe de gemeente vanuit vertrouwen in burgers, de gemeente weer aan de burgers teruggaf. Overigens niet zonder slag of stoot. Bestaande werkwijzen worden verlaten om buiten de bestaande paden met de burgers weer op te bouwen. Voor beide partijen wennen. Het mooie is dat er steeds weer nieuwe dingen ontstaan, omdat de gemeente haar burgers ruimte laat om zelf met oplossingen te komen.

Aan de tafels is er tijd en ruimte om het met elkaar te hebben over ieders dagelijkse ervaringen en praktijken waarbij het thema vertrouwen aan de orde is.

Gratis entree.

Waar?
Pakhuis de Zwijger, grote zaal
Piet Heinkade 179
1019 HC Amsterdam

Wanneer?
Dinsdag 11 juni 2013
20.00 - 22.00 uur, inloop 19.30 uur

Wanneer

11
jun.
2013
17:00
19:00

Locatie

Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 179, Amsterdam

project