Urban AirQ deelnemer
Waag BY-NC-SA
Urban AirQ plaatsing sensors
Waag BY-NC-SA
Urban AirQ plaatsing sensors
Waag BY-NC-SA
7
dec
2016
12:00
16:45

Symposium 'Samen meten aan luchtkwaliteit'

Frank Kresin (research director bij Waag) spreekt op het symposium 'Samen meten aan luchtkwaliteit' over 'Slimme burgers maken een slimme stad'.

Op 7 december organiseert het RIVM centrum Milieukwaliteit het symposium “Samen meten aan luchtkwaliteit: innovatie, sensoren en citizen science”. Tijdens het symposium komen partijen bijeen die de lokale luchtmetingen naar een hoger plan tillen. We hopen hiermee nieuwe samenwerkingsvormen te stimuleren die vorm geven aan het luchtmeetnet van de toekomst. In diverse sessies wisselen we onze kennis met elkaar uit.

De sessies worden mede georganiseerd door Geonovum, ECN en TNO. Het RIVM stelt op basis van het symposium een kennisagenda op. Hiermee bouwen we samen aan nieuw lokaal luchtbeleid waarin burgers en overheden samen optrekken. De bijeenkomst is bedoeld voor professionals die zich bezig houden met (het meten van) luchtkwaliteit, de stedelijke leefomgeving en gezondheid. Van (lokale) overheden tot omgevingsdiensten, GGD, NGO’s, meetbureaus, kennisinstellingen en universiteiten.

Wanneer

7
dec
2016
12:00
16:45

Locatie

RIVM, Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, 3721 MA Bilthoven

projecten

EU official flag

Making Sense heeft financiering ontvangen van het onderzoeks- en innovatie­programma Horizon 2020 van de Europese Unie onder subsidie­overeenkomst nr. 688620.

EU official flag

Urban AirQ has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement no. 688620.