HOSPITAbLe collection
Lab 4 Living/Sheffield Hallam BY
Hospitable collection Sheffield Hallam
Sheffield Hallam BY-NC-SA
19
mei
2017
21
mei
2017

Tentoonstelling Hospitable collectie

De HOSPITAbLe collectie toont meerdere werken waarin zorg lijkt te versmelten met herkenbare huiselijke objecten.

Uitdagingen rond beschikbaarheid en betaalbaarheid van toekomstige gezondheidszorg staan in deze werken centraal. Vanuit de overheid wordt in toenemende mate verwacht dat mensen zelf zorg organiseren binnen eigen omgeving. Die uitdaging leidt ook tot veranderingen van de wijze waarop zorg geleverd wordt. De  tentoonstelling speculeert over de verschuiving van zorg vanuit instellingen als ziekenhuizen naar onze eigen huizen. Echter, het huis en het ziekenhuis vertegenwoordigen twee verschillende culturele praktijken en omgevingen.

Een verschuiving van zorgaanbod vanuit de ziekenhuisomgeving naar de thuisomgeving zal dan ook gevolgen hebben voor de relatie met onze eigen leefomgeving. Culturele conventies van thuis en het ziekenhuis worden door de werken uit de HOSPITAbLe collectie, ontworpen door Paul Chamberlain, met elkaar verbonden. De collectie biedt een omgeving voor dialoog over de wensen en grenzen van deze verplaatsing van zorg naar de thuissituatie. Door de tentoonstelling worden opvattingen over vergrijzing en de gezondheidszorg zichtbaar gemaakt, onderzocht, en ter discussie gesteld.

De werken uit de HOSPITAbLe collectie zijn ontwikkeld vanuit eerder onderzoek van de Sheffield Hallam University en zijn bedoeld als zogenaamde 'kritische artefacten'. In de werken worden opkomende technologieën aangegrepen om zorgfuncties te verbergen en camoufleren. Ook wordt door de werken inzichtelijk gemaakt hoe aanbieders van deze toekomstige steeds meer bezig zullen zijn met onze gezondheid en veiligheid. Ze duwen ons in gedragsverandering, maar zijn huiverig voor juridische implicaties van hun producten. De werken verbeelden een toekomst van hybride functionaliteit, verwarrende beeldtaal en ook prikkelende 'soundscapes'.

Voorbeelden van de tentoongestelde werken zijn: een omgebouwde telefoontafel die ziekenhuisapparatuur bevat, een 'ongemakkelijke stoel' die de gebruiker motiveert om juist niet te gaan zitten, en een houten looprek dat de waarden en kwaliteiten van ambachtelijk werk verkent en afzet tegen de gangbare pragmatische industriële esthetiek van hulpmiddelen.

De tentoonstelling is ook onderdeel van een onderzoeksmethodologie gericht op het ontdekken en definiëren van behoeften en verlangens van het individu. Deze inzichten zullen bijdragen aan een toekomstvisie over de ontwikkeling van producten en diensten voor de zorg. De tentoonstelling wordt georganiseerd door de Sheffield Hallam University in samenwerking met Waag. Iedereen is welkom om de tentoonstelling te ervaren en om aan het denken gezet te worden door de werken uit de collectie.

De tentoonstelling vindt plaats in het Theatrum Anatomicum in de Waag op de Nieuwmarkt.
Gratis te bezoeken op 19, 20 en 21 mei tussen 10.00 en 17.00 uur.

Wanneer

19
mei
2017
21
mei
2017

Locatie

Theatrum Anatomicum, Waag, Nieuwmarkt 4, 1012 CR Amsterdam

projecten