17
jun.
2019
10:00
14:00

We Make the City 2019

WeMakeThe.City zal in 2019 als zevendaags internationaal festival plaatsvinden van maandag 17 t/m zondag 23 juni. Een plek waar beleidsmakers, onderzoekers, ondernemers, ambtenaren, studenten, maatschappelijke professionals, kunstenaars en actieve burgers elkaar ontmoeten, ervaringen uitwisselen en samen de stad van de toekomst maken.

Thema's tweede editie

In deze tweede editie van het festival staan de urgente maatschappelijke vraagstukken zoals betaalbaar wonen, klimaatverandering, gezond leven, de toekomst van leren en werken, leefbaarheid en veiligheid, bereikbaarheid en tweedeling in de stad centraal.

Een extra accent zal worden gelegd op het thema: de stad van, voor en door iedereen! Over de gehele wereld manifesteren de verschillen én spanningen tussen groepen stedelingen zich steeds nadrukkelijker, vaak met vergaande consequenties. Tegelijkertijd is diversiteit de ultieme voorwaarde om te komen tot creatie en innovatie. Als we als samenleving in staat zijn gelijkwaardigheid te realiseren, dan heeft de Amsterdamse Metropoolregio met meer dan 180 nationaliteiten alles in huis om te excelleren en de uitdagingen aan te gaan.

Waag neemt ook dit jaar een deel van de programmering voor haar rekening. Zie hiervoor onze agenda.

WeMakeThe.City banner

Locatie

Diverse locaties in de Metropoolregio Amsterdam

project