Science Bus workshop measure PM
Waag BY-NC-SA
14
nov
2017
10:00

Workshop technologie in de fysieke leefomgeving - citizen science

Wat betekent een technologie voor onze samenleving? Dat staat centraal tijdens de workshops 'Technologie op waarde schatten'. Tijdens de workshops gaan de deelnemers samen een technologie onderzoeken aan de hand van een methode van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli).

Op 14 november staat citizen science centraal met drie verschillende cases van Waag. Citizen science staat voor wetenschappelijke projecten waarbij burgers (mede) onderzoek doen. Tijdens de workshop worden onderstaande cases onderzocht.

Geluid

Het pilotproject Amsterdam Sounds waarbij op verschillende plekken in de stad samen met de bewoners sensoren geplaatst zijn die geluid meten en de data hiervan online te visualiseren kunnen burgers, experts, wetenschappers, designers en ambtenaren hun vragen, zorgen en ideeen rondom geluidsoverlast vormgeven. Burgers en de gemeente ontwikkelen daardoor een gedeeld beeld van (de oorzaak van) de problematiek en proberen samen met betrokkenen tot adequate maatregelen komen. Dit biedt mogelijkheden voor nieuw beleid.

Gammastraling

Onderzoek naar de mogelijkheden om te komen tot een aantal nieuwe tools waarmee burgers zelf gammastraling kunnen meten. Gammastraling ontstaat met name door radioactief verval van atoomkernen. Gammastraling kun je zelf meten met de camera van bijvoorbeeld je laptop, smartphone of tablet. Er is samen met burgers verkend wat het nut en de noodzaak van een open noodinfrastructuur voor het meten van straling door burgers is.

Luchtkwaliteit

Vanuit het Smart Citizens Lab is een pilot georganiseerd om luchtkwaliteit te meten in een buurt in Amsterdam. Buurtbewoners werden ondersteund in het meten van luchtkwaliteit met behulp van goedkope sensoren. Zij konden deelnemen aan een reeks bijeenkomsten waarin samen met expert een meetstrategie werd bedacht voor hun eigen vragen op het gebied van luchtkwaliteit.

Besloten workshop georganiseerd door het Overlegorgaan Infrastructuur en Milieu.

Wanneer

14
nov
2017
10:00

Locatie

Overlegorgaan Infrastructuur en Milieu, Utrecht

projecten

EU official flag

Making Sense heeft financiering ontvangen van het onderzoeks- en innovatie­programma Horizon 2020 van de Europese Unie onder subsidie­overeenkomst nr. 688620.

EU official flag

Urban AirQ has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement no. 688620.