Onze toolkits

Waag heeft de afgelopen jaren diverse praktische (Engelstalige) toolkits ontworpen, met als vertrekpunt onze ontwerpfilosofie 'Users as Designers', waarbij de gebruiker als uitgangspunt wordt genomen. Alle toolkits zijn als open content beschikbaar voor iedereen die er mee aan de slag wil.

  • 'Citizen sensing, a toolkit' (pdf) - een blauwdruk voor beleidsmakers, stadsmakers en andere actief betrokken burgers om lokaal gedreven dataverzameling te faciliteren, zoals het meten van je omgeving (Engelstalig).
  • Do It Yourself Handboek voor Webarcheologie - geeft op basis van de Digitale Stad-casus praktische informatie over webarcheologie en is direct toepasbaar voor erfgoedprofessionals.
  • Open data-expeditie toolkit - hiermee kun je je eigen open data-expeditie opzetten (Nederlandstalig).
  • A how to guide for hackathons - een gids om zelf een hackathon te organiseren in de culturele sector (Engelstalig).
  • Co-creation brainstorm toolkit - een praktische toolkit voor cultureel erfgoedprofessionals om een co-creatie brainstormproces in goede banen te leiden (Engelstalig).
  • Teacher Maker Camp cookbook - inspiratieboek voor leerkrachten en docenten met tien recepten om de creativiteit te (her)ontdekken en zelf aan de slag te gaan met maakonderwijs in de klas (Engelstalig).
  • UNDP workshop toolkit - een toolkit voor een complete design thinking workshop, oorspronkelijk ontworpen voor de Verenigde Naties (Engelstalig).
  • DecarboNet utility toolkit - ontwikkeld om ervoor te zorgen dat mensen meer bewust worden van hun CO2-uitstoot. Te gebruiken in het gezin, of op het werk (Engelstalig).

De toolkits zijn ontwikkeld binnen verschillende projecten en beschikbaar onder een Creative Commons-licentie.