Alain Otjens

Alain OtjensSoftware Developer & Designer

Alain Otjens werkt bij Waag als front-end ontwikkelaar en ontwerper. Met zijn werk binnen de projecten van Waag wil hij bijdragen aan technologie die beter is afgestemd op democratische waarden, en die positieve maatschappelijke verandering in gang zet. Hij houdt zich voornamelijk bezig met interaction design, grafisch design en front-end ontwikkeling van websites, datavisualisaties en interactieve toolboxen.

Alain studeerde sociologie en Nieuwe media aan de Universiteit van Amsterdam. Hier raakte hij geïnteresseerd in de manieren waarop technologie gerepresenteerd en verbeeld wordt - en hoe dit vervolgens doorwerkt in de keuzes die ingebakken zitten in onze technologie. Eerder werkte Alain als freelance ontwerper en ontwikkelaar voor verschillende opdrachtgevers, veelal in de culturele sector.

Lopende projecten

Balanced Choices

boekenkast
Future Internet Lab
Waag ontwikkelt een 'tipper' applicatie voor bibliotheken en andere culturele instellingen waarbij waardes als privacy en autonomie centraal staan en de data beheerd wordt door de eindgebruiker zelf

Maatschappelijke onderzoeksagenda voor AI

Screen with ChatGPT
Future Internet Lab
Onderzoekers op het gebied van AI beter bewust maken van de vragen en zorgen die er rond dit onderwerp in de maatschappij leven.

Pilot houtstook meten

Hollandse Luchten IJmond Bijeenkomst
Smart Citizens Lab
In deze pilot onderzoekt Waag samen met bewoners, TNO en de Omgevingsdienst IJmond of we houtstook kunnen meten met sensoren.

Grip op eigen gegevens

Metro traffic data
Future Internet Lab
Waag Futurelab onderzoekt hoe burgers 'grip op eigen gegevens' kunnen krijgen. We analyseren bestaande instrumenten die de overheid beschikbaar stelt om burgers inzicht te geven in gegevens die de overheid van hen gebruikt.

MeentCoop

Platformcoöp Accelerator
Smart Citizens Lab
Met een coalitie van maatschappelijke organisaties werkt Waag aan het versterken van de lokale, coöperatieve gemeenschapseconomie in de metropool Amsterdam.

Living Lab Open Cultuurdata

Microfoon
Future Internet Lab
Het beter vindbaar maken van culturele evenementen met open-source technologie. Door NPO, Instituut voor Beeld & Geluid, PublicSpaces en Waag.

BioCommons

DNA
Open Wetlab
In BioCommons doet Waag ontwerpend onderzoek naar open, eerlijke en inclusieve toegang tot genetische data.

Proof of Provenance

Digitale Identiteit visual
Future Internet Lab
Desinformatie bestrijden door de authenticiteit van berichtgeving te garanderen? Waag bouwt aan digitale certificaten die dat mogelijk maken.

ACROSS

Evening air traffic in Europe
Future Internet Lab
ACROSS richt zich op privacy-vriendelijke gegevensuitwisseling tussen overheidsdiensten van EU-lidstaten.

Expeditie naar planet B

Expeditie: toekomst campagnebeeld
 
Als Futurelab voor technologie en samenleving gaat Waag de komende jaren op expeditie naar de toekomst. Doe mee!

Make it Open

Maakplaats Reigersbos FabSchool
Maker Education Lab
Scholen gaan partnerschappen aan met de buurt: maakonderwijs en citizen science vormen de basis van de transformerende aanpak Open Schooling.

Hollandse Luchten

Woman with sensor
Smart Citizens Lab
Hollandse Luchten is een citizen science-project waarin inwoners van Noord-Holland zelf de luchtkwaliteit in kaart brengen.

Afgesloten projecten

Beter Leven

Waag_Microbiome Center_Gezond leven
Smart Citizens Lab
Waag ontwerpt een nieuwe werkwijze, die mensen met chronische klachten ondersteunt vanuit hun gezondheidsvragen op zoek te gaan naar oplossingen.

Code voor kinderrechten

Code voor kinderrechten, Waag, 2020
Future Internet Lab
Waag werkt samen met de Universiteit Leiden aan een Code voor kinderrechten, om een veiligere online omgeving te creëren voor kinderen.

Public Stack: het alternatieve internet

Public Stack visual
Future Internet Lab
Het internet is stuk, maar er zijn inmiddels veel alternatieven beschikbaar. De verzameling van deze open, eerlijke en veilige alternatieven noemen we de public stack.

Participatie @ Waternet

Participatie Waternet
Smart Citizens Lab
Waternet wil participatief werken waar mogelijk als standaardaanpak hanteren. Het Smart Citizens Lab helpt Waternet met de weg naar nieuw beleid.

Gaming for the Commons

Commonspoly
Commons Lab
Waag onderzoekt het potentieel van serious gaming om de stedelijke commons terug te winnen en politieke- en economische systemen te herontwerpen.

Algoritmen: praktische richtlijnen

Brein AI visual
Future Internet Lab
De overheid werkt aan een kader voor het gebruik van algoritmen. Waag onderzoekt hoe dit kader in de praktijk werkt. Stelt het relevante vragen?

SySTEM 2020

SySTEM 2020 learning outside the classroom
Maker Education Lab
Het SySTEM 2020 project is gericht op het verbinden van STEAM-onderwijs buiten het klaslokaal.

Chamber of Commons

Commons Lab
Commons Lab
De Chamber of Commons behartigt de belangen van de commons.

Amsterdam Sounds

Amsterdam Sounds project
Smart Citizens Lab
Samen tools ontwikkelen voor burgerparticipatie en citizen science op het gebied van geluidsoverlast.

Co-creation navigator

Co-creation navigator map
Co-creation Lab
Co-creatie is een krachtige manier om complexe problemen aan te pakken en je professionele praktijk te innoveren.

DOIT

DO IT - Maakplaats 021
Maker Education Lab
DOIT draagt bij aan empowerment en educatie van jongeren door middel van sociale innovatie, digitale fabricage en ondernemerschapsvaardigheden.

Amsterdecks

Amsterdam waters aerial view
Smart Citizens Lab
Amsterdecks geeft inzicht in waterkwaliteit en wil bijdragen aan het zwembaar maken van publiek water voor de burgers en bezoekers van de stad.