In dit project onderzochten we de voorwaarden die noodzakelijk zijn om met een chronische ziekte via eHealth-toepassingen zelfstandig te kunnen blijven wonen. Hierbij combineren we wetenschappelijk onderzoek met contextgebonden innovaties.

Met de toename in levensduur neemt ook het aantal chronisch zieken toe. Hierbij gaat het niet alleen om een toename van het aantal patiënten dat te maken krijgt met een chronische ziekte, maar ook een toename in de duur dat een patiënt met een chronische ziekte leeft. Daardoor is de druk op ons zorgstelsel enorm toegenomen, de kosten voor de zorgverlening zijn met deze stijgingen steeds moeilijker op te brengen.

De overheid trekt zich verder terug en burgers zijn steeds meer zelf actief betrokken bij hun behandeling of zorgproces. De wens maar ook de noodzaak is dat mensen met een chronische ziekte of beperking langer zelfstandig thuis blijven functioneren, waardoor zij meer greep op eigen leven houden en zorgkosten lager kunnen blijven. Innovaties om de processen van langer zelfstandig blijven wonen, meer eigen regie en reductie van de zorgkosten te faciliteren, zijn daarmee noodzakelijk.

Binnen het project 'Institutionele inbedding van een persoonsgerichte eHealth-benadering van het zelf managen van chronische ziekten' onderzoeken we de voorwaarden die noodzakelijk zijn om een chronische ziekte met behulp van eHealth langdurig zelf te kunnen managen. Daarbij richten we ons niet alleen op de behoeften van de patiënt, maar ligt de focus op de institutionele inbedding van eHealth binnen een persoonsgerichte benadering van zorg waarbij de stakeholders uit de zorg betrokken zijn. Als case study hebben we de articiële pancreas gekozen. Door deze toepassing wordt de ziekte beter gereguleerd waardoor er minder diabetes gerelateerde ziekten op latere leeftijd worden voorkomen.

Het doel van het consortium is om het wetenschappelijk onderzoek te koppelen aan contextgebonden innovatie. Vanuit deze aanpak brengen we de kennis vanuit verschillende disciplines samen om de randvoorwaarden voor en de institutionele implementatie van eHealth te bevorderen.

Dit project is geïnitieerd door de stichting Preventie, Vroegdiagnostiek en E-Health (PVE).

Project duration

1 jan. 2017 - 31 dec. 2018

Links

Team

Partners

  • VUmc
  • Academisch Medisch Centrum (AMC)
  • Inreda Diabetic BV

Financiers

  • Stichting Preventie Vroegdiagnostiek en e-Health