28
feb.
2020
09:00
12:30

Chronic Health: Designing the Future of eHealth

Veel eHealth-initiatieven lijden onder 'projectitus': ze komen niet verder dan een conceptfase binnen een project. Bij het ontwikkelen en ontwerpen van eHealth-toepassingen zijn vele partijen betrokken: zorgprofessionals, designers, patiënten, verzekeraars, de overheid en het bedrijfsleven. Tijdens de expertmeeting 'Chronic Health: Designing the Future of eHealth' schetsen we het ecosysteem van de ontwikkeling van een eHealth-toepassing. Hoe ontstaat een initiatief? Hoe verloopt een ontwikkelproces, en wat is de rol van de verschillende ‘spelers’ daarin? 

We gaan dieper in op de vraag waar een waardevolle eHealth-toepassing aan moet voldoen. Daarbij gaan we uit van de belangen van de persoon. Meerdere casussen worden belicht, zoals die van nationaal icoon innovatie Robin Koops. Hij richtte Inreda Diabetic op, waar een kunstalvleesklier ontwikkeld wordt voor diabetespatiënten.

Programma:
10:00 uur - inloop
10:30 uur - aanvang programma (incl. lunch)
13:30 uur - afsluiting

Marleen Stikker (directeur Waag) verzorgt de inleiding. De moderatie van de sessie is in handen van Frank Kresin (decaan Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie HvA).

Sprekers:

Ab Klink is lid van de raad van bestuur van Coöperatie VGZ. Hij is voormalig minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en hoogleraar Zorg, arbeid en politieke sturing aan de Vrije Universiteit Amsterdam

Mickael Boulay, ontwerper, werkt bij het bedrijf Inreda Diabetec aan de innovatieve Kunstmatige Alvleesklier. Hij is afgestudeerd aan de Design Academy Eindhoven en werkte van 2011 tot 2016 bij het Creative Care Lab van Waag.

Esther Talboom-Kamp, opgeleid als huisarts, is voorzitter van de Raad van Bestuur van het innovatieve diagnostisch centrum Saltro, en bestuurslid van het Nationaal eHealth Living Lab. Zij combineert haar werk met het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek naar de implementatie van eHealth.

Dit symposium is onderdeel van het promotieonderzoek aan de VU Amsterdam van Sabine Wildevuur, directeur van DesignLab van Universiteit Twente en voormalig programmaleider van het Creative Care Lab van Waag. In haar proefschrift 'Designing Information and Communication Technology to enable Person-centred Care in Chronic Disease Management' onderzoekt zij het ontwikkelproces van eHealth-toepassingen, de wijze waarop dit proces verloopt en de rol van de verschillende ‘spelers’ in dit proces.

Over Creative Care Lab

Het Creative Care Lab van Waag onderzoekt en ontwikkelt zorgtoepassingen en innovatieve concepten voor de zorgsector. Dit doen we in co-creatie met gebruikers, ontwerpers, kunstenaars en ontwikkelaars. Het Creative Care Lab verbindt actoren en methoden vanuit de creatieve sector met die van de gezondheidszorg. Design thinking en design research maken daar een essentieel onderdeel van uit. Daarbij staat de gebruiker altijd centraal.

Locatie

Theatrum Anatomicum | de Waag | Nieuwmarkt 4 | 1012 CR Amsterdam

projecten