Sabine Wildevuur

Sabine WildevuurHead of Programme

Sabine E. Wildevuur werkte als programmaleider van Waag's Creative Care Lab, waar (gezondheids)zorg, nieuwe media, internet, innovatieve technologie, games, kunst, maatschappij en cultuur samenkomen. Sabine richt zich op dit gebied sinds haar studies Geneeskunde en Communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam.

Hoe kunnen ICT-toepassingen, elektronische communicatie en het internet een ondersteunende rol spelen in het beleid waarbij de patiënt/cliënt centraal staat? Kan creatieve technologie de druk op de zorg verlichten, de kosten verlagen en de toegankelijkheid en kwaliteit verhogen? Door verschillende partijen betrokken bij de zorg samen te brengen in innovatieworkshops en designworkshops, zoekt ze een antwoorden op deze vragen. Innovatie in de zorg vraagt om een nieuwe kijk op de problematiek in de zorg en een nieuwe aanpak, zoals die van de creatieve industrie.

Sabine deed ervaring op met de dynamiek van het zorgveld sinds de begin jaren negentig als senior medisch journalist van Medisch Contact van de KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst), waarbij zij schreef over de ins en out van de gezondheidszorg. Daarnaast was ze betrokken bij de oprichting van Artsennet, dé site voor en door artsen. Vanaf eind jaren negentig is de overlap van ICT en zorg haar aandachtspunt geworden. In de ‘dot com’-periode is zij betrokken geweest bij het opzetten van verschillende (inter)nationale websites op het gebied van zorg, en was de kwaliteit van informatie over geneeskunde en gezondheid op het internet een aandachtspunt voor haar.

In 2000 richtte zij haar eigen bedrijf Like Wildfire op, gericht op Science & New Media met als klanten onder andere: Artsen zonder Grenzen, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, KNAW (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen) en UNEP (United Nation Environment Programme, Kenia).

Sabine onderschrijft de ontwikkeling om zowel de wetenschap als de kunsten te betrekken bij innovatie in de zorg, en de creatieve industrie in de zorg te bevorderen. Als fellow is Wildevuur verbonden aan de Universiteit van Maastricht en het Centre for Visual Studies, Oxford University om onderzoek te doen naar wat wetenschap kan leren van de kunsten, met name op het gebied van visualisatie van wetenschappelijke data. 

Afgesloten projecten

Viruses biolab visual
Creative Care Lab

U-TOPIA

Binnen U-TOPIA werken we aan ondersteunende technologie om de kwaliteit van leven voor ouderen met HIV te beheren en verbeteren.
Health and DNA
Creative Care Lab

Chronisch gezonder en langer thuis via eHealth

In dit project onderzochten we de voorwaarden die noodzakelijk zijn om met een chronische ziekte via eHealth toepassingen zelfstandig te kunnen blijven wonen.
atelier-pro
Creative Care Lab

Gezonde voedingskeuzes bij jongeren

Onderzoek naar de mogelijkheden om gezonde voedingskeuzes te stimuleren onder mbo-studenten door middel van sociale normen.
Old age in Jardin du Luxemburg Paris
Creative Care Lab

Grey & Green (GRAGE)

GRAGE intended to develop ideas to promote an active, harmonious, and inclusive citizenship for elderly people living in urban contexts.
Gene.coop at DDW 2017
Open Wetlab

Gene coop

Wij geloven dat burgers eigenaar moeten blijven van hun genetische gegevens en aandeelhouders moeten in de commercialisatie van hun data.
Amsterdammers, maak je stad!
Creative Care Lab

Amsterdammers, maak je stad!

Met dit project ondersteunden we stadmakers, actieve burgers en sociaal ondernemers bij hun initiatieven om onze stad voor iedereen leefbaar te maken en te houden.
DIY finger splints on fingers
Care Lab

DIY vingerspalk

Misvormde of pijnlijke vinger door een ongelukje of ziekte? In veel gevallen helpt een vingerspalkje. Dat moet dan wel precies passen.
ZELFIE
Creative Care Lab

ZELFIE

Kwetsbare ouderen doorlopen na een heupfractuur en operatie een moeizaam revalidatieproces. Hierbij bereiken zij zelden het niveau van functioneren van voor de heupfractuur. Om functionaliteit terug te winnen, zetten we ZELFIE in.
Low cost prosthesis prototype foot
Care Lab

MakeHealth

MakeHealth onderzoekt met patiënten, zorgprofessionals, ziekenhuizen, ontwerpers, kunstenaars en ondernemers hoe je zelf zorg-oplossingen maakt.