Code of Conduct voor de sociale economie

Hoe zetten we als samenleving data in voor maatschappelijke doelstellingen? En wat zijn de voorwaarden die hierbij belangrijk zijn? Deze vragen hangen samen met de redenen om data te verzamelen, beheren, op te slaan en te delen. Redenen zoals het treffen van duurzaamheidsmaatregelen, onderzoek uitvoeren om de gezondheidszorg te verbeteren, het gemakkelijker maken om cultureel erfgoed te beschermen of om ervoor te zorgen dat er op de lange termijn voldoende voedsel beschikbaar is voor de bevolking.
 
De Europese sociale economie omvat een grote diversiteit aan ondernemingen en initiatieven. Datacentrische sociale bedrijven, zoals coöperaties op het gebied van gezondheidsgegevens, platformvakbonden of non-profitorganisaties, zien dat toegang tot en hergebruik van data nieuwe kansen biedt. Deze organisaties vertrouwen op data als integraal onderdeel van hun bedrijfsvoering. Welke data nuttig kunnen zijn, hoe deze uit te wisselen en te hergebruiken, en hoe partnerschappen met andere organisaties rond data tot stand kunnen worden gebracht, is op dit moment nog onvoldoende gedefinieerd. Zowel binnen datacentrische organisaties als bij de meer traditionele ondernemingen binnen het sociale domein is er behoefte om het gebruik, de verzameling en de opslag van data binnen het ecosysteem verder uit te bouwen.
 
In nauwe samenwerking met de Europese Comissie (directoraat-generaal GROW) bundelen Waag Futurelab en het Commons Network hun krachten om een Code of Conduct te ontwikkelen. In deze Code of Conduct wordt een reeks beginselen vastgelegd voor de manier waarop data zou moeten worden beheerd en gebruikt ten behoeve van de sociale economie, voortbouwend op het bestaande EU-regelgevingskader en de waarden die ten grondslag liggen aan de sociale economie. 
 
De Code of Conduct zal naast de beginselen ook bestaan uit begeleidingsdocumenten, sjablonen en goede praktijkvoorbeelden, zodat partijen binnen het domein in de praktijk aan de slag kunnen. Aan het einde van het jaar wordt er een online event georganiseerd waar de resultaten worden gepresenteerd en reflecteren we op de relevantie van de gedragscode voor de sociale economie met een panel. Hou deze projectpagina in de gaten voor meer informatie over dit evenement en de stappen in het ontwikkelen van deze Code of Conduct.
 

Project duration

1 jan 2024 - 31 dec 2024

Team

Financiers

Partners