Tessel van Leeuwen - portret door Jimena Gauna

Tessel van LeeuwenConceptontwikkelaar

Tessel van Leeuwen is conceptontwikkelaar bij Waag Futurelab. Hier richt ze zich op maatschappelijke vraagstukken rond digitalisering, participatie en het democratiseren van technologie. Dit doet zij onder andere door samen met doelgroepen de maatschappelijke kant van technologie te bevragen en dat vervolgens te integreren in het ontwerp. Focus ligt op de ontwikkeling van duurzame publiek-civiele samenwerkingen en datacommons als een centrale onderdelen van de gemeenschapseconomie: een economisch model waarin coöperatie en de nadruk op mensen en sociale en/of milieudoelen boven winst centraal staan. 

Voorheen was Tessel projectmanager van het Code en Interface-team. Tessel studeerde Cultureel erfgoed aan de Reinwardt Academie (BA) en rondde in 2022 de deeltijd master Urban Management (MA) af. 

Lopende projecten

Hackathon de groene stad
Smart Citizens Lab

Maatschappelijk initiatief in de energietransitie van Amsterdam

Hoe kan de positie van maatschappelijk initiatief versterkt worden, zodat zij in 2050 33% van de vraag naar elektriciteit en warmte kan produceren in de metropoolregio Amsterdam?
Code of Conduct
Commons Lab

Code of Conduct voor de sociale economie

In nauwe samenwerking met de Europese Comissie (directoraat-generaal GROW) bundelen Waag Futurelab en het Commons Network de krachten om een Code of Conduct, een gedragscode, te ontwikkelen. Dit doen we samen met personen, organisaties en instanties in de sociale economie met als doel om de databeheercapaciteit binnen het ecosysteem verder uit te bouwen.
inkijkjes
Commons Lab

Inkijkjes in de energietransitie

Door middel van unieke kunstobjecten geeft 'Inkijkjes in de energietransitie' een artistieke blik achter de schermen van toekomstgerichte energiesystemen.
Platformcoöp Accelerator-programma
Commons Lab

Platformcoöp Incubator

Samen met de Commons Network werkt Waag aan een Platformcoöp Accelerator-programma dat startende initiatieven op het gebied van gemeenschapseconomie met elkaar verbindt en verder brengt.
Open HEM nu, Waag, 2022, Vivent Solar via Unsplash
Commons Lab

Open HEM nu!

In opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en Topsector Energie ontwikkelt Waag een Public Stack voor energiemanagementsystemen in huis: Home Energy Management Systems (HEMS).
chargingthecommons.steveadams.viaunsplash.Waag
Commons Lab

Charging the Commons

Charging the Commons is een project waarin het ontwerp van digitale platforms voor resource communities wordt onderzocht.
Big Data
Future Internet Lab

Ondersteuning NWA Route: Waardecreatie door verantwoorde AI en Big Data

Beleidsmakers, private ontwikkelaars en wetenschappers bespreken vragen over big data van de Nationale Wetenschapsagenda.
Microfoon
Future Internet Lab

Living Lab Open Cultuurdata

Het beter vindbaar maken van culturele evenementen met open-source technologie. Door NPO, Instituut voor Beeld & Geluid, PublicSpaces en Waag.
Energie Referentiearchitectuur, Waag, 2023
Commons Lab

Energie Referentie­architectuur

In opdracht van Topsector Energie Digitalisering en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) onderzoekt Waag een referentiearchitectuur voor de Nederlandse energie-infrastructuur.  
Photo by Dylan Gillis on Unsplash
Future Internet Lab

MicroMemberships

Hoe vernieuwende online verdienmodellen de onafhankelijkheid van makers kunnen verbeteren.
Digitale Identiteit visual
Future Internet Lab

Proof of Provenance

Desinformatie bestrijden door de authenticiteit van berichtgeving te garanderen? Waag bouwt aan digitale certificaten die dat mogelijk maken.
PublicSpaces_Waag Futurelab
Future Internet Lab

PublicSpaces

Waag is mede-initiatiefnemer van de stichting PublicSpaces, een coalitie van inmiddels 70 publieke organisaties die gezamenlijk werken aan een digitaal ecosysteem gebaseerd op publieke waarden.
Contemporary Commoning
Commons Lab

Contemporary Commoning

Een onderzoek naar de manieren waarop commons kunnen bijdragen aan nieuwe vormen van (digitale) publieke ruimte en stedelijke ontwikkeling.
Public Stack Summit
Commons Lab

Atelier

Atelier is een vijfjarig project, gefinancierd door de Europese Commissie, waarin de focus ligt op het vormgeven van energie-positieve wijken.

Afgesloten projecten

expeditie toekomst
Smart Citizens Lab

Publiek-Civiele Samenwerking

In dit project onderzocht Waag nieuwe kennis- en procesmodellen, die duurzame samenwerking tussen burgers en overheden ondersteunen.
MicroDonor Grant for the Web
Future Internet Lab

MicroDonor

Een gezond internet is niet gratis. Daarom onderzoekt Waag een methode voor microdonaties aan open, eerlijke en inclusieve online tools en diensten.
campagnebeeld hdgs
Future Internet Lab

Hackathon de groene stad

We brengen initiatieven bijeen die zich focussen op het vergroenen van steden. Waag organiseert vier groen-expedities en een hackathon.
Commonspoly
Commons Lab

Gaming for the Commons

Waag onderzoekt het potentieel van serious gaming om de stedelijke commons terug te winnen en politieke- en economische systemen te herontwerpen.
Provincie Utrecht Technologiebeleid
Future Internet Lab

Technologiebeleid voor het middenbestuur

Voor de provincie organiseert Waag een seminar en werken we mee aan een publicatie, met als doel technologie op de politieke agenda te krijgen.
Cyclists in Amsterdam
Commons Lab

Mobiliteitslab Fietsdatacommons

In het Mobiliteitslab Fietsdatacommons onderzoeken we welke rol datacommons kunnen spelen bij het gebruik van fietsdata.
Green light
Commons Lab

Smart society cases

In dit project schetsen we een beeld van de dilemma's die digitalisering binnen het openbaar bestuur met zich meebrengt.
Commons Lab
Commons Lab

Chamber of Commons

De Chamber of Commons behartigt de belangen van de commons.
WeMakeThe.City
 

WeMakeThe.City

WeMakeThe.City is het festival dat de stad beter maakt.
DSI map Europe
Commons Lab

DSI4EU

Digital Social Innovation for Europe (DSI4EU) ondersteunt digitale sociale innovatienetwerken in Europa.