eHealth Gebruikersgilde

Duration: -

Bij verschillende zorginstellingen wordt een 'Proefkamer' ingericht, een kortdurend verblijfomgeving waar ouderen met zorgprofessionals en betrokkenen een palet aan eHealth-innovaties kunnen ervaren en deze, onder begeleiding, eigen kunnen maken en verbeteren.

Het aanbod, bestaande uit zeventien innovaties van zeven regionale eHealth-aanbieders (starters, ondernemers, hogeschool), varieert van sensortechnologie voor heuprevalidatie thuis, een 'coach' voor het bewaken van de dagelijkse inspanning, tot een slim 'buurthorloge' en adaptieve breintraining. Bij succesvolle adoptie in het kortdurend verblijf, zet het eHealth-implementatietraject zich voort richting integratie in de thuisomgeving en brede opschaling in het netwerk.

De GezondheidsFabriek zal de kennis, opgedaan in het project, borgen en duurzaam toepassen in de exploitatie van het FieldLab na afloop van het project. Voor expertise op het terrein van co-creatie, technologie acceptatiemodellen, innovatieve businessmodellen alsmede zorginhoud kan het project bouwen op kennispartners HvA/Ben Sajet Centrum, Waag en Big Data Value Centrum.

Via het geschetste FieldLab krijgt het deelnemend MKB toegang tot klanten en markten en kan het, in samenhang met belangrijke stakeholders en technologische oplossingen, een impactvolle business case uitwerken.